• nb

Innlegg tagget med ‘Åpent for alle’

Virkemiddeldagen

USUS ønsker å bidra til at bedriftene i vår region er oppdatert på hva virkemiddelapparatet er og hva de kan bidra med av økonomisk støtte og nettverk. Nye muligheter og satsningsområder kommer stadig til, og det er ikke alltid like lett å orientere seg.
Kristiansand kommune ved Business Region Kristiansand samler flere av aktørene og inviterer til "Den store virkemiddeldagen" 9. mars 2017. Arrangementet er gratis!

PROGRAM:
Del 1:
Kl. 8.00              Frokostservering
Kl. 8.30              Velkommen ved Business Region Kristiansand
Kl. 8.45              Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 9.00              Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 9.15               Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 9.30              Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark
Kl. 9.45              Sørlandets Europakontor v/Stig Marthinsen

Del 2:
Kl. 10-11.30        Individuelle samtaler med virkemiddelaktørene. Påmelding i forkant.

Påmeldingslenke kommer når arrangementet nærmer seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Siren M. Neset
Forskningsrådet, Agder
Mob: 930 83 537

Workshop: Økt lønnsomhet og flere gjester til Raet Nasjonalpark

Hensikten med workshopen er todelt.

1. Informasjon om hva som rører seg og muligheter å gripe

 • næringsutvikling i og rundt Raet Nasjonalpark - hva er spillereglene?
 • Hva er gjort til nå og hva er planlagt
 • Trender innenfor reiseliv
 • Hvordan profileres området idag
 • Samarbeid med andre nasjonalparker i Norge - hva kan vi lære av dem og hva kan de lære av Raet?
 • Hvordan kan Innovasjon Norge bidra

2. Etablere en møteplass for dere som driver næring i og rundt Raet Nasjonalpark for å stimulere til økt samarbeid og ytterligere utvikling av tilbud for både fastboende og gjester.

 

Eventbrite - Workshop om økt lønnsomhet og flere gjester til Raet Nasjonalpark

 

 

Kurs: Hvordan lykkes på nett – videregående

Kursholdere "Hvordan lykkes på nett"Kurset «Hvordan lykkes på nett for viderekomne» er et påbyggingskurs til kurset «Hvordan lykkes på nett», som har vært tilbudt av eSenteret på vegne av Innovasjon Norge siden høsten 2010.
For bedrifter har satsningen på nett vært preget av at vi er inne i en lærings og modningsfase med mye prøving og feiling. Nå er tiden for å sette tiltakene en jobber med i system og få mer ut av tid og penger vi investerer på nett. Kursdeltakerne vil lære å lage en plan for hvordan jobbe mer effektivt på nett, og hvordan lage konkrete handlingsplaner med mål.

Kursene gjennomføres fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift. Kurset går i dybden på enkelttemaer som ble lettere berørt i grunnkurset, og deltakerne vil i tillegg lære å lage planer for å jobbe mer målrettet.

Eventbrite - Kurs: Hvordan lykkes på nett - videregående kurs, Dyreparken Hotell

Kursbeskrivelse

Dag 1
11:30-12:30: lunsj
12:30-18.30: kurs
19:00: middag
Hvordan skal vår bedrift utnytte teknologi for å nå våre mål?
E-markedsføringsplan – Hvordan nå dine målgrupper og dine målsettinger på nett?

Dag 2
08:00-12:00: kurs
12:00-13:00: lunsj
Innholdsproduksjon i ulike kanaler!
E-markedsføringsplan videre.
Facebook for videregående ++
I løpet av kurset kommer vi til å være innom mange ulike teknikker, ulike former for bruk av sosiale medier osv.

Rådgiving

I tillegg til 2 intensive kursdager får hver enkelt bedrift tilbud om oppfølging i form av en times rådgivning via Skype!
Deltakerne må etter kurset jobbe videre med strategi- og handlingsplanen som sendes kurslederne før rådgivningen!

Noen av temaene

 • Instagram for bedriften
 • Google – hva er nytt
 • SNAP – noe for min bedrift?
 • Facebookannonsering – Karusellannonse, canvasannonse, dynamisk annonse, face-bookpiksel, segmentering, konkurranser
 • Tripadvisor
 • E-postmarkedsføring - Slik gjennomfører du en epostkampanje. Demonstrasjon fra kontaktliste til ferdig e-post til utsendelse.

Gjennomføring av kurset

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser i grupper med egen bedrift. Deltakerne arbeider på egen PC. Det trengs minst 1 PC pr. 2 deltakere, ideelt sett 1 PC pr. deltaker.

Hvem passer kurset for?

Bedrifter som har tatt grunnkurset prioriteres.
Bedrifter med tilsvarende forkunnskaper.
Kurset passer godt for ledere, mellomledere, markedsansvarlige og webansvarlige i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Det er en fordel å delta med mer enn én deltaker, gjerne både daglig leder/ markedsansvarlig og den som er webansvarlig.

Kurset har kapasitet til maks 20 deltakerbedrifter.

Kurset inkluderer

 • Lunsj-til-lunsj kurs
 • 2 stk lunsjer
 • Middag på kvelden dag 1
 • 1 times rådgiving via skype etter kurset

Kurset inkluderer ikke:

 • Overnatting
  Dette bestiller du evt selv direkte med Dyreparken Hotel.
  Kurspris: 895,- for sgl rom 1095,- for dobbeltrom.
 • Drikke til maten utover vann

Om kursholderne

Hallstein Søvik har en mastegrad i Informasjons-systemer fra Universitetet i Agder og har jobbet i skjæringspunktet mellom IT og reiseliv siden 1990. Jobber med kurs gjennom eSenteret og som daglig leder i Arkitektum AS. I Arkitektum jobbes det med systemutvikling for kunder som Statens Kartverk, KS DiBK, i tillegg til en egen webavdeling a-web.no. Søvik har tidligere jobbet som foreleser hos Høyskolen i sørøst Norge, Midt-Telemark Næringsutvikling, Mimir, Tellus, Telemarks-forskning og Ernst & Young. Hallsteins kompetanseområder er strategisk bruk av IKT i bedriften, sosiale medier og webløsninger.

Linda Løvfall har jobbet innen reiseliv siden 1990, og fullførte i 2004 Informasjonsvitenskap Hovedfag ved Universitetet i Bergen. Fra 2016 har hun drevet sitt eget selskap ved siden av en 40 % stilling på Baroniet Rosendal som rådgiver i IKT og markedsføring. Fokus her har vært forretningsutvikling og rasjonalisering av driften ved museet ved hjelp av webteknologi, herunder oppbygging av nye hjemmesider fra grunnen av med muligheter for online booking av billetter og opplevelsespakker. Hun har tidligere jobbet som analytiker / rådgiver i Kaizen AS.

Eventbrite - Kurs: Hvordan lykkes på nett - videregående kurs, Dyreparken Hotell

Prosjektverksted – Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted onsdag 6. september.
Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad – da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted!
Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas.

Hovedmålgruppen er bedrifter. Forskere som samarbeider med næringslivet, og offentlige aktører vil også ha utbytte av kurset.

Tid og sted

Tid: Onsdag 6. september kl. 09:00 – 14:00
Sted: Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19 (Sørlandet auditorium, underetg.), 4630 Kristiansand

Program:

9:00-9:15 Introduksjon og presentasjonsrunde
9.15-11.15 Prosjektverksted

 • Del 1: Idéutvikling - Verktøyet Prosjektkanvas
 • Pause
 • Del 2: Prosjektutvikling – Hvordan strukturere en god prosjektbeskrivelse?

11:15-11:45 Finansieringsmuligheter
11:45-12:15 Enkel lunsj
12:15-14:00 Mulighet for individuelle møter

Kursholder:

Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet

Meld deg på her!

 

Påmeldingsfrist 4.9 kl. 23. Begrenset med plasser.

 

Norwegian Digital Travel Conference

Norwegian Digital Travel Conference

I samarbeid med Visit Norway, NHO Reiseliv og Digital Tourism Think Thank inviterer vi i Usus (tidligere Visit Sørlandet) de viktigste digitale «spillerne» i reiselivet til Kristiansand.

Her får norske reiselivsaktører anledning til å få siste oppdateringer på trender og nyheter på hva som gjelder for å lykkes i det digitale reiselivslandskapet. 27. september blir det full rulle med konferanse. Påfølgende dag, 28. september, er det parallelle workshops hvor vi får mulighet til å dypdykke i praktiske problemstillinger og «how to».

Vel møtt til to inspirerende og lærerike dager i Kristiansand!

Usus-partnere gis 50% rabatt på alle billettyper.

Offisiell hashtag er #norwegianDTC

Eventbrite - Norwegian Digital Travel Conference 2016

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative