Møtebyen Kristiansand

Møtebyen Kristiansand er en spisset satsning som gjennom koordinert og målrettet innsats skal markedsføre og selge Kristiansand som konferanse-, møte og arrangementsby.
Norwegian Digital Travel Conference

Møtebyen Kristiansand har som målsetting å få større konferanser og arrangement til Kristiansand som går utover det markedet som hotellene i dag selv håndterer. I tillegg skal man aktivt være bidragsyter og tilrettelegger for akademia og privat/offentlig nærings– og kulturliv i arbeidet med arrangere flere egne større fagkonferanser og større arrangement i Kristiansand.

Møtebyen er en felles satsing i samarbeid mellom Kristiansand kommune, reiselivsbransjen, akademia og næringslivet i regionen. I tillegg vil kultur og idrettsliv være viktige samarbeidspartnere for prosjektet.

Næringsklyngen USUS er formell prosjekteier. Prosjektet etableres som et samarbeidsprosjekt i Business Region Kristiansand, med fysisk samlokalisering med Business Region Kristiansand.

Les mer om hva Møtebyen Kristiansand kan tilby.