Visit Sørlandet

Visit Sørlandet er flaggskipet for Sørlandet som reiselivsdestinasjon.

Nettsidene til Visit Sørlandet opplever stadig økt trafikk. Antall sidevisninger på Visit Sørlandet økte med over 130 % fra 2016 til 2018.

Med over 1.500 oppføringer og presentasjoner av ulike attraksjoner, restauranter og aktiviteter, bidrar vi til å tilgjengeliggjøre landsdelen for både tilreisende og lokalbefolkningen på Sørlandet. 

Visit Sørlandets nettside inneholder felles sider om Sørlandet og egne sider på hver destinasjon/by i 4 språkversjoner; Norsk, engelsk, tysk og dansk. Les mer om hvordan din bedrift kan bli synlige på visitsorlandet.com.

Visit Sørlandets arrangementskalender bidrar også til å holde mennesker oppdatert på hva som skjer, med over 2500 ulike arrangementer og eventer gjennom året. Arrangementkalendere finnes også på hver underdestinasjon på nettsiden.

I tillegg til egne nettsider når også merkevaren Visit Sørlandet hundretusenvis av mennesker på sosiale medier gjennom året. 

Web: visitsorlandet.com
Facebook: facebook.com/visitsorlandet
Instagram: instagram.com/visitsorlandet
YouTube: youtube.com

Barnas Sørland

Barnas Sørland er tiltak særlig rettet mot lokalbefolkningen og hytteeiere på Sørlandet. Gjennom Facebook og Barnas Sørland nyhetsbrev markedsfører vi aktiviteter og arrangementer på Sørlandet hele året.

Facebook: facebook.com/barnassorland
Nyhetsbrev: Barnas Sørland nyhetsbrev

Visit Southern Norway

Det nasjonale markedet er og vil fortsette å være viktig for Sørlandet. Likevel er det helt nødvendig å styrke vår posisjon i et stadig økende internasjonalt marked.   

Visit Southern Norway er vår merkevare rettet mot det internasjonale markedet og brukes per i dag til å markedsføre Sørlandet på 12 ulike språk, inkludert engelsk, dansk, tysk, nederlandsk og kinesisk. Vi jobber tett med Innovasjon Norge, transportørene og bedrifter som vil satse på utenlandske besøkende.

Web: visitsouthernnorway.com
Facebook: facebook.com/visitsouthernnorway
Instagram: instagram.com/visitsouthernnorway
YouTube: youtube.com (Engelskspråklige versjoner av videoer)

Visit Kristiansand

Gjennom vår avtale med Kristiansand kommune markedsfører vi Kristiansand som reisemål året rundt, både nasjonalt og internasjonalt. Vi produserer og distribuerer brosjyrer/kart til feriegjester og cruisepassasjerer, drifter nettsider og sosiale mediekanaler, arrangerer Turist i egen by og har ansvar for Kristiansands fyldigste arrangementskalender.

Web: visitkrs.no
Facebook: facebook.com/visit.kristiansand
Instagram: instagram.com/visitkrs

Barnas By Kristiansand

Kristiansand, og Sørlandet for øvrig, har lenge hatt en sterk og unik posisjon som barnas landsdel i Norge. Gjennom merkevaren Barnas By Kristiansand bidrar vi til å videreutvikle og ytterligere styrke denne posisjonen.

Vår ambisjon er å synliggjøre og tilgjengeliggjør det store mangfoldet av aktiviteter og attraksjoner som gjør Kristiansand og Sørlandet til Norges beste familiedestinasjon.

Web: Barnas By Kristiansand
Facebook: facebook.com/barnasbykristiansand

Møtebyen Kristiansand

Møtebyen Kristiansand er en spisset satsning som gjennom koordinert og målrettet innsats skal markedsføre og selge Kristiansand som konferanse-, møte og arrangementsby.
Les mer om satsingen og kontaktperson her.

Hvor når vi vårt publikum?

Vi når vårt publikum der de er – både fysisk og digitalt. Vår ambisjon er å ligge langt fremme når det gjelder kreativ bruk av både analoge og digitale flater for å nå det rette publikummet, og ikke minst på det rette tidspunktet.

Sosiale medier, print, display-kampanjer, egne nettsider og søkemotoroptimalisering er noen av flatene og verktøyene vi bruker for å effektivt nå og inspirere vårt publikum.