Markedspakker

Som USUS-partner har man tilgang til ulike tilbud for markedspakker. Disse markedspakkene inneholder ulike elementer og kan rettes mot både det norske og utenlandske markedet.

Under finner du våre ulike markedspakker og øvrige markedsføringstjenester. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å nå et større og ikke minst relevant publikum. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt markedspakker eller ønsker et uforpliktende tilbud.

 • Markedspartner - Synlighet Sørlandet 1
  Topp prioritert synlighet i markedsaktiviteter Norge i overordnet markedsplan Sørlandet

  - Kampanjetilbud og fremheving i kampanjeperiodene.

  Synlighet i nettsider visitnorway.com, visitsorlandet.com og underdestinasjon

  - Egen side med bedriftspresentasjon (TellUs-oppføring).

  - Markedspartner vil få fremhevet synlighet på kampanjesider
  og prioritert synlighet på relevante temasider.

  - Rullerende bannerannonse/visning visitsorlandet.com med underdestinasjoner. Fritt valg av periode/budskap gjennom
  året på visitsorlandet.com. To formater. Minimum 50 000 visninger.

  Topp prioritet i all digital kommunikasjon.

  - Prioritert synlighet og annonse på Facebook og Instagram.

  - Prioritering ved utsendelse av Visit Sørlandets nyhetsbrev.

  - En uke Instagram-takeover på @visitsorlandet.

  Schibsted – prioritering i redaksjonelt oppslag markeds- ført gjennom lokale aviser

  - Målgruppe: familier med små barn og voksne par.

  Partnerforum

  Redaksjonell artikkel med bilde i Dyreparkavisen 2019

  - Opplag 475.000. Distribueres til 400.000 husstander i barnerike områder sør for Trondheim. 50.000 i lokalmarkedet.

  - Deltakere i partnerpakken blir prioritert inn i markeds- samarbeidet med våre partnere, som feks NSB, Widerøe, Visit Norway. Markedssamarbeidet vil være “redaksjonelle tilbud” på nettsidene, utsendelse av nyhetsbrev, annonsering og innhold i sosiale medier.

  - Deltakere i partnerpakken vil ha prioritet i presseprosjekter (presseturer, bloggere, Instagrammere og redaksjonelle artikler)

  Pris: kr. 100.000,- eks. mva.

 • Markedspartner - Synlighet Sørlandet 2
  Prioritert synlighet i markedsaktiviteter Norge i overordnet markedsplan Sørlandet

  - Kampanjetilbud og fremheving i kampanje-periodene.

  Synlighet i nettsider visitnorway.com, visitsorlandet.com og underdestinasjon

  - Egen side med bedriftspresentasjon (TellUs-oppføring)

  - Markedspartner vil få fremhevet synlighet på kampanjesider og prioritert synlighet på relevante temasider.

  - Rullerende bannerannonse/visning Visitsorlandet.com med underdestinasjoner Fritt valg av periode/ budskap gjennom året og visitsorlandet.com.
  To formater.

  Prioritet i digital kommunikasjon.

  - Prioritering ved utsendelse av Visit Sørlandets nyhetsbrev.

  Redaksjonell artikkel med bilde i Dyreparkavisen 2019

  - Opplag 475.000. Distribueres til 400.000 husstander i barnerike områder sør for Trondheim. 50.000 i lokalmarkedet.

  - Deltakere i partnerpakken blir prioritert inn i markedssamarbeidet med våre partnere, som feks NSB, Widerøe, Visit Norway. Markedssamarbei det vil være “redaksjonelle tilbud” på nettsidene, utsendelse av nyhetsbrev, annonsering og innhold i sosiale medier.

  - Deltakere i partnerpakken vil ha prioritet i presse prosjekter (presseturer, bloggere, Instagrammere og redaksjonelle artikler)

  Pris: kr 50.000,- eks. mva.
 • Markedspartner - Synlighet Sørlandet 3
  - Rullerende bannerannonse/ visning nettsider Kristiansand/Visit Sørlandet. Fritt valg av periode/ budskap gjennom året, på visitsorlandet.com med under- destinasjoner.Med ett format. Minimum 50 000 visninger.

  - Annonsemodul i Dyreparkavisen. Opplag 475.000. Distribueres til over 400.000 hus stander i barnerike områder sør for Trondheim. 50 000 i lokal markedet.

  - Synlighet visitnorway.com, visitsorlandet.com under destinas joner. Egen side med bedrifts- presentasjon.

  - Prioritering ved utsendelse av Visit Sørlandets nyhetsbrev.

  - Deltakere i partnerpakken vil ha prioritet i presseprosjekter (presse turer, bloggere, Instagrammere og redaksjonelle artikler)

  Pris: kr 35.000,- eks. mva.

 • Markedspakke utland
  - Bedriften får topp prioritet i kampanjer og innhold i sosiale medier i Visit Sørlandets engelskspråklige kanaler.

  - Bedriften din får prioritert synlighet www.visitsouthernnorway.com på ulike språk- versjoner, aktuelle temasider, «historier» og kampanjer.

  - Bedriftsoppføring i DM rundreisekart med bedrifts- beskrivelse og karthenvisning. Rundreisekartet blir produsert på engelsk og tysk.

  - Bedriften din får mulighet til å ha bannerannonser på ere språkversjoner på www.visitsouthernnorway.com.

  - Bedrifter som er markedspartner vil ha prioritet i presse/blogg/turoperatørarbeid.

  Pris: kr 15.000,- eks. mva.
 • Fiskekampanje
  - Pro lering gjennom Innovasjon Norge/Visit Norway i utvalgte markeder.

  - Prioritert produktoppføring på Visit Norway/ Visit Sørlandet skesidene med link til egen nettside.

  - Synlighet på messer som Visit Norway deltar på. Mulighet for personlig deltakelse på messer/ workshop (egne priser for deltakelse på de ulike eventene).

  - Markedspartnere prioriteres ved planlegging av presse og turoperatørbesøk.

  - I tillegg blir skepartnere synlige i Visit Sørlandets generelle markedsføringstiltak mot utlandet (f.eks rundreisekart, sosiale medier og Love Southern Norway).

  Pris: kr 15.000,- eks. mva.
 • Synlighet Danmark
  - Bedrifter som har denne partnerpakken vil være prioritert partner ved presse- og bloggbesøk fra Danmark.

  - Bedriften din får presentasjon og prioritert synlighet på www.visitnorway.dk/rejsemal/sorlandet, aktuelle temasider og kampanjer.

  - Innhold i nyhetsbrev til danske abonnenter.

  - Bedriften din får prioritert synlighet i kampanjer og innhold i sosiale medier målrettet mot prioriterte målgrupper.

  - Bedriften din får mulighet til å ha bannerannonser på de danske nettsidene våre.

  - Mulighet for besøk og deltakelse på workshop med danske turoperatører.

  - Synlighet på Innovasjon Norge sin kampanje i Danmark. Dette gjelder sosiale medier, nettsider, nyhetsbrev og annonser.

  Pris: kr 15.000,- eks. mva.
 • Nyhetsartikkel produsert og publisert på Visit Sørlandet
  - Inkluderer research, intervjuer, google optimaliserte tekster, oppsett, bilder, pub- lisering, rapportering og spredning i våre sosiale kanaler.

  Pris: kr 15.000,- eks. mva.
 • Rullerende bannerannonser på Visit Sørlandet
  - Rullerende bannerannonse/visning Visitsorlandet.com med underdestinasjoner. Fritt valg av periode/ budskap gjennom året og visitsorlandet.com. To formater - minimum 100 000 visninger.

  Pris: 15.000,- eks. mva.