• nb

#SpisSørlandet – et matmanifest

Visjon:

#SpisSørlandet - gode matopplevelser fra Sørlandet!

Målsetting:

 • #SpisSørlandet skal med stolthet løfte fram råvarer, produkter og matopplevelser med opprinnelse i Sørlandet.
 • #SpisSørlandet skal jobbe for å gjøre lokale matprodukter og matopplevelser mer tilgjengelige og attraktive for fastboende og besøkende.
 • #SpisSørlandet skal stimulere til økt verdiskapning i hele verdikjeden, bærekraftig utvikling, samt utgjøre en konkurransekraft som gir økt lønnsomhet.
 • Bedriftene som tilslutter seg #SpisSørlandet vil representere en økt tiltrekningskraft som besøksnæringen kan profitere på.

Milepæler for å nå målsettinger:

 • Publisering av årshjul for råvarer og produkter blir tilgjengelig på Usus sin nettside som et tilbud for medlemmer av Usus innen utgang november 2015.
 • Vi utfordrer Visit Sørlandet til å opprette en link under "Opplev Sørlandet" med navn "Matopplevelser" på sin nettside innen 1. mai 2016.
 • Jobbe for at digitalt kart #SpisSørlandet blir tilgjengelig under link "Matopplevelser" på nettsiden til Visit Sørlandet før sommer 2016.
 • Publisering av årshjul for opplevelser og arrangementer relatert til mat og drikke innen utgang av 2016.
 • Ha minimum 1 lokalrett på menyen hvor historien bak produktet og produsenten kommer tydelig frem.
 • Bruk av lokalmat i meny/servering merkes med logo #SpisSørlandet og kniv og gaffel.
 • Alle arrangementer i regi av USUS har en bevisst holdning til matmanifestet.

 

Fisk
Asparges
Jordbær
Øl
Kjøtt
Krabbe

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative