• nb

SpisSørlandet

Matboksen er en vektøykasse for bedrifter som har et dedikert fokus på å skape og utvikle matopplevelser som genererer publikumsutvikling og gjenkjøp. Å tilby gjester en godt måltid er en viktig del av totalopplevelsen. Markedet viser vekst og et økt potensiale i gjester som verdsetter ekte, ærlig og smakfull mat hvor historie, identitet og opprinnelse er tilleggsverdier og skaper en særegen matopplevelse.

Matboksen vil være rettet mot Usus bedrifters ønsker og behov innen mat og matopplevelser og danne grunnlag for aktiviteter og rådgivning som skal være med å løfte bedriften videre, enten alene eller i samarbeid med andre bedrifter. Matboksen vil også være en kanal for relevante nyheter og rapporter innen mat og måltidsopplevelser.

Matboksen kan bistå med følgende:

  • Rådgivning tll bedrifter og henvisning til kompetanseaktører innen mat
  • Vurdere muligheter for å starte prosjekter som kan utvikle mat og matoplevelser
  • Bistand til å finne aktuelle samarbeidspartnere - innad i klyngen eller utenfor - samt i virkemiddelapparatet
  • Henvisning til lokalmataktører i Agder og andre fylker - hvordan finne lokalmat produkter?
  • Tilgang til faglige rapporter
  • Oversikt over matnettverk i regionen
  • Koordinere med andre tilbud i regionen, informere om kurs/konferanser og andre aktivieteter som kan være relevante for Usus bedrifter
  • Tilgang til FB-gruppen Usus matboksen (for Usus-medlemmer) hvor relavant info legges ut

Aktiviteter
Matboksen vil etter behov arrangere workshoper med formål om å oppdatere hverandre om hva som skjer samt sette fokus på aktuelle tema. Vi vil vurdere mulighet for å arrangere egne aktiviteter (studietur, kurs, etc) dersom behovet er tilstede og ikke tilbys via andre aktører i Agder.

Nettverk av matopplevelser med særpreg
Som et resultat av matboksen er det generert et bedriftsnettverk bestående av flere bedrifter fra Usus-klyngen med formål om å skape matopplevelser med særpreg, hvor bruk av lokal mat vil være et viktig element. Målsetning er at samarbeidet, hvor anbefaling av hverandre er sentralt, skal føre til økt gjenkjøp og utvikling av nye gjestestrømmer.

KONTAKTPERSON

Åse Hodne HørsdalÅse Hodne Hørsdal - leder Usus-matboksen
Tlf: 41 35 34 60
E-post: aase@usus.no

Dette kan Åse hjelpe deg med: Gi råd om hvordan (lokal) mat kan styrke bedriftens totale opplevelse, hvordan finne lokale råvarer i Agder og andre regioner, synliggjøring av nettsider som omhandler mat og matopplevelser gjennom FB gruppen matboksen. Kompetansehenvisning relatert til kurs, aktiviteter og andre behov tilknyttet mat. Bistå som koblingsaktør mellom bedrifter, virkemiddelapparat og FoU. Skreddersy aktiviteter på bakgrunn av næringens behov og innspill.

Dette jobber Åse med til vanlig: Åse Hodne Hørsdal (45) driver selskapet Mat Åse AS og påtar seg prosjekt innen skjæringspunktet mat og reiseliv. Hun jobber som VRI-kompetansemegler i Agder og er blant annet prosjektleder for Det Nordiske Måltid og Sirdalsmat.

Dette er litt av Åses bakgrunn: Åse er utdannet forsker i marin bioteknologi. Hun har jobbet innenfor havbruk og landbrukssektor med bakgrunn fra privat, offentlig og FoU-sektor. Lang erfaring fra matrelatert nettverksbygging i Rogaland og har etablert et bredt nasjonalt nettverk innenfor lokal mat bransjen mht. kjennskap til produsenter, bedrifter, og kokker. Flyttet til Sørlandet i 2009 og jobbet med Lokalmat Agder frem til 2012. Gift, 2 barn og bor i Grimstad.

 

Fisk
Asparges
Jordbær
Øl
Kjøtt
Krabbe

Kommentarer (2)

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Rådhusgata 6,
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative