• nb
  • en

Partnerfordeler

ChR09What’s in it for me? Dette engelske uttrykket betyr «hva får jeg ut av dette?». Et av livets – spesielt næringslivets - viktigste spørsmål.

Her kommer en oversikt over noen av aktivitetene for partnere i Usus. Vær oppmerksom på at dette er dynamiske aktiviteter, som utvikler seg hele tida. Noen blir endret, og nye kommer til. Først kommer den korte lista, og så utdyper vi hvert punkt.

Partnerfordeler i Usus:
* Kartlegging og rådgivning
* Tilgang til digital verktøykasse
* Konferanser, kurs og workshops
* Nettverksbygging
* Tilgang til et stort support-team
* Tilgang til nasjonal og internasjonal toppkompetanse
* Deltakelse i spennende forsknings- og utviklingsprosjekter
* Tilgang til Matboksen

1. Kartlegging og rådgivning
Supertilbud til alle nye Usus-bedrifter: En-til-en-kartlegging sammen med Usus-teamet. Det skjer i et rådgivningsmøte med bedriften, bedriftens ansatte og Usus-teamet. Gjennomgang av hvordan bedriften forholder seg til egne gjester, både analogt (ansikt til ansikt) og digitalt.

Nyttig for videre oppfølging og rådgivning for bedriften på felter der vi sammen definerer utviklingspotensial. Det har vist seg at spesielt den digitale kartleggingen ofte gir en umiddelbar nytte.

2. Tilgang til «digital verktøykasse»
Kunnskap om hva og hvor kundene dine snakker om deg i det digitale landskapet, digital synlighet og hvordan lykkes med kundedialog i sosiale medier. Det er viktige deler av å kunne lykkes i å bli best på gjenkjøp. Derfor har kunnskap og digital kompetanse høy prioritet i nettverket. Usus-bedriftene har tilgang til denne kompetansen, og dette er blant annet del av kartleggingssamtalene.

Den digitale kompetansen i Usus-bedriftene økes ved workshops og temasamlinger, der det tas opp digitale trender og utvikling. Eksempler på viktige verktøyer Usus-bedriftene får hjelp til å mestre for å øke resultatet sitt, er TripAdvisor, Google og Facebook.
Les mer om digital verktøykasse under kunnskap og kompetanse.

 3. Tilgang til stort support-team
Partnerne i Usus har til disposisjon et helt team av spesialister og bedriftskontakter. Bedriften din får en egen bedriftskontakt fra Usus-temaet. Du kan også kontakte spesialister på digitalverktøyer, kultur, crm (kunderelasjonshåndtering), medier og kommunikasjon, opplevelsesdesign og mat. Les mer om support-teamet og tjenestene det kan tilby under Kunnskap og kompetanse.

4. Konferanser, kurs og workshops
Usus arrangerer flere årlige konferanser. Vinterkonferansen er den årlige partnerkonferansen, mens Norwegian Digital Travel Conference på høsten og Sjømat på Sørlandet på våren er viktige konferanser der Usus har en sentral rolle. På våre konferanser er det kompetanseforedrag og workshops. Det settes også opp egne fagdager. Temaene kan være digital synlighet, gjestehåndtering (crm), kundebehandling (Wow!), servicekurs for sesongmedarbeidere, samfunnsansvar (csr), innovasjon, mediehåndtering og mye mer. Men det viktigste med slike samlinger er nettverksbygging.

Mange konferanser og workshops er gratis for partnerne i næringsklyngen. Som regel er det anledning til å sende så mange ansatte som bedriften ønsker. Bedriften dekker selv reise og opphold i forbindelse med deltakelse. Noen arrangement som har en deltakeravgift, men der arrangementet er åpent for flere enn usus, har usus-partnere rabatterte priser.
Se usus.no/events for full oversikt over arrangementer.

5. Nettverksbygging
Usus er en næringsklynge med store muligheter for å knytte verdifulle kontakter, for å utveksle erfaringer, dele gode og dårlige kundeopplevelser og lære av hverandre.

6. Tilgang til nasjonal og internasjonal toppkompetanse
Usus har knyttet til seg ulike fagpersoner og kompetansemiljøer i både Norge og utlandet på feltene det jobbes med i næringsklyngen. Noen viktige samarbeidspartnere er:
- Agderforskning
- Universitetet i Agder (UiA)
- VRI Agder
- Regionale forskningsfond Agder (Rff)
- Innovasjon Norge Agder
- Indigo Ltd. (Katy Raines), England
- Norsk publikumsutvikling (Npu)
- Futerra
- Horesta (Danmark)

7. Deltakelse i spennende forsknings- og utviklingsprosjekter
Noe av det spesielle med Usus-prosjekter er at partnerbedriftene får nyte godt av samarbeid med flere tunge forsknings- og kompetansemiljøer i inn- og utland.

Enten ved at alle eller noen utvalgte Usus-partnere er deltakere i forskningsprosjektene. Eller ved at det foregår kompetanseoverføring til alle bedriftene i etterkant av et prosjekt.
Les mer om forskningsprosjektene i Usus

 

Interessert i å bli partner?

Finn ut hvorfor det lønner seg å bli med, hvem som kan søke, hvordan du søker, hva det koster og hva som kreves av deg.

Bli partner nå

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative