Ønsker din bedrift å bidra til å sikre fremtidig rekruttering til reiselivet?

Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) har fått en ny yrkesfaglinje; Salg, service og reiseliv. Linjen handler om å utvikle kommersiell forståelse ved å tilpasse og skape salgs-, reiselivs- og serviceopplevelser for ulike målgrupper og markeder på en bærekraftig måte. Skolen søker nå aktuelle bedrifter for utplassering av praksiselever.

Utdanningen skal bidra til skaperglede og innovasjon. Elevene skal også få innsikt i etiske utfordringer innenfor salg- og reiselivsbransjen.
Utdanningsløpet består av to år i skole og to år i lære. Områdene det undervises i er markedsføring, kultur, kommunikasjon, økonomi og administrasjon. Etter endt utdanningsløp er elevene kvalifisert til å jobbe innenfor ulike salgs- og reiselivsbedrifter.

Praktisk arbeidserfaring er viktig – KKG søker aktuelle bedrifter for utplassering

I de to årene elevene går på skolen er de utplassert i bedrift en dag i uka. Dette skal gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner, og kople teori og praksis. Videre skal det gi en mulighet til å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Elevene får tett oppfølging av lærer og vil i tillegg til arbeidsoppgaver hos bedriften, få ulike læringsoppdrag fra skolen.

KKG ønsker å komme i kontakt med aktuelle bedrifter som har mulighet til å ta i mot en eller flere elever på utplassering, og det er også ønskelig å komme i dialog med ulike salgs- og reiselivsbedrifter som kan bidra til å skape en nærhet mellom skole og bransjen.

Tror du dette kan være aktuelt for din bedrift eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Elisabet Skogseid mob. 957 80 747, e-post: elisabet.skogseid@kkg.vgs.no