Formålet med USUS & Sparebanken Sørs reiselivspris

Formålet med prisen er å synliggjøre USUS-partnere som har utmerket seg særlig det siste året innenfor ett eller flere av disse områdene:

  • arbeid med gjenkjøp og verdien av eksisterende gjester / innsikt om gjesten
  • innovasjon
  • digitalisering
  • samarbeid med andre i klynga

Bedriftene må også synliggjøre hvordan deres innsats på ett eller flere av disse områdene har:

  1. styrket kundeopplevelsen/kundetilfredsheten
  2. bidratt til at man kan ta ut en høyere pris for produktet/økt verdiskaping
  3. gitt flere besøkende
  4. gitt bedriften innsikt som indirekte har ført til 1, 2 eller 3.

Les mer om vinneren fra 2019 og de andre finalistene til prisen.

Kriterier

Kandidaten må være partner i USUS.
Kandidaten kan nominere både enkelttiltak eller større satsinger. Omfanget av aktivitetene har ikke avgjørende betydning, det viktigste er at arbeidet har gitt dokumenterbar effekt for bedriften. Det er lov å sende inn flere bidrag fra samme bedrift. Det er bedriftene selv som skal fylle ut nomineringsskjemaet, men om du har innspill til verdige kandidater så tips gjerne enten bedriften eller oss slik at vi sørger for at vi får inn et godt antall bedrifter å velge mellom!

Kandidaten må være disponibel for ytterligere spørsmål fra juryen.
Kandidatene som blir blant de 3 finalistene bes om å presentere sitt case på USUS vinterkonferanse 4. februar 2020 (20 min presentasjon).

Juryen forbeholder seg retten til å avlyse prisen ved for få innkomne søknader.

Juryen 2020

Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder i USUS
Elisabeth Asser, leder digitale kanaler og marked Sparebanken Sør
Katrine Mosfjeld, Digital Marketing Director Visit Norway
Kristin Tofte Andresen, Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern i nye Agder fylkeskommune
Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Universitetet i Agder

20 000 kr til kompetansehevende tiltak hos vinneren

Prisen består av et diplom samt 20.000 kr. Beløpet skal brukes på et kompetansehevende tiltak (konferanse, kurs, innleid bistand mm) i løpet av det kommende året.
Det oppfordres til at erfaringer og tanker fra dette deles med resten av klynga ved anledning.

Frist og påmelding

Fristen for å nominere kandidater er 10.01.2020.