Disse partnerne er med i USUS

Næringsklyngen USUS startet opp i 2010 med 15 partnere, og har siden det hatt en jevn vekst i antall partnere til over 130 i 2019. Her finner du oversikten over hvilke bedrifter som er med.
Illustrasjonsbilde bedriftsnettverk
Troll Aktiv er en del av et Adventure bedriftsnettverk på Sørlandet