• nb
  • en

Partnere i USUS

USUS-prosjektet startet opp i 2010, og har siden hatt en jevn vekst i antall partnere. Her finner du oversikten over hvilke bedrifter som er med i USUS. 

Utvikling i antall partnere

2010/2011: 15 bedrifter
2011/2012: 47 bedrifter
2012/2013: 73 bedrifter
2013/2014: 90 bedrifter
Desember 2014: 99 bedrifter
Desember 2015: 105 bedrifter
Desember 2016: 129 bedrifter
Desember 2017: 135 bedrifter

Type partnere

Innenfor hvert av leddene i verdikjeden spenner aktørene fra relativt tradisjonelle representanter og sammensetninger, til de mer utradisjonelle.

Gjestestrømmer

Bedriftene som representerer de store gjestestrømmene på Agder har en sentral rolle i Usus. Color Line og Hovden  representerer tilførsel og mottak av landsdelens internasjonale gjester (primært Tyskland, Danmark og Nederland), mens Dyreparken og Sørlandsbadet representerer større gjestestrømmer fra det nasjonale markedet.

Distributører

Utsikten Kunstsenter representerer en aktør innen kulturnæringen med ambisjoner om innovasjoner innen distribusjonsleddet. Nøgne Ø er et eksempel på en aktør som både representerer distribusjon og innholdsproduksjon.

Innhold

Innholdsaktørene sørger for at mennesker "settes i bevegelse", og festivaler som Canal Street er eksempel på hvordan opplevelser ofte avføder ønske om ytterligere opplevelser. Kilden er viktig representant for institusjonskulturen, som landets nest største kulturhus og med ambisjoner om internasjonal høy kunstnerisk kvalitet. Sirdal Huskyfarm er også eksempel på virksomhet som har erkjent betydningen av å bidra til slik videreforedling av kultur og naturressurser for å utvikle egen virksomhet.

Infrastruktur

Representantene for infrastrukturleddet i verdikjeden har erkjent at det er nettopp det de er, og følgelig også nødvendigheten av å samspille med omverdenen for egen virksomhetsutvikling. Clarion Ernst Hotel har som visjon ”å være med der det skjer”, samtidig som de har blitt en attraksjon som kunsthotel. Røyland Gård er eksempel på et mindre overnattings- og serveringssted med lange tradisjoner, særegent miljø og grønn profil, og viser på den måten hvordan infrastruktur kan utvikles til egne attraksjoner. Det samme gjelder for flere bedrifter i denne kategorien.

Utvikling

Utviklingsaktørene har i likhet med FoU-aktørene, sentrale roller i denne næringsklyngen, og alle deltar med tydelig mandat fra sine respektive institusjoner om at dette er et prioritert satsingsfelt. De konkrete kontaktpersoner er med i prosjektet på grunn av spisskompetanse og engasjement.

Agderforskning AS

v/Emma Lind
emma.lind@agderforskning.no
www.agderforskning.no

Aust-Agder Fylkeskommune

v/Wenche Fresvik
wenche.fresvik@aust-agderfk.no
www.aust-agderfk.no

Color Line

v/Nina Moland Andersen
www.colorline.no

Hovden Alpinsenter

v/Roger Sørlie
rs@formgruppen.no
www.hovdenalpinsenter.no

NHO Agder

v/Siri Mathiesen
siri.mathiesen@nho.no
www.nho.no

NSB Riks

v/Dag Brekkan
dag@nsb.no
www.nsb.no

Studentsamskipnaden i Agder (SIA)

v/Abita Aabel
anita.aabel@sia.no
www.sia.no

Sørlandsbadet

v/Atle Homme
atle@sorlandsbadet.no
www.sorlandsbadet.no

Universitetet i Agder

v/Stine Rye Bårdsen
stine.r.bardsen@uia.no
www.uia.no

Utsikten Kunstsenter

v/Torill Haugen
toril@utsiktenkunstsenter.no
www.utsiktenkunstsenter.no

Vest-Agder Fylkeskommune

v/Tine Sundtoft
tine.sundtoft@vaf.no
www.vaf.no

 

Interessert i å bli partner?

Finn ut hvorfor det lønner seg å bli med, hvem som kan søke, hvordan du søker, hva det koster og hva som kreves av deg.

Bli partner nå

 

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative