Bli med i USUS

USUS har i dag godt over 130 partnere. Disse er representert gjennom hele verdikjeden og geografien i reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringen i landsdelen. Bedriftene har satt spennende mål for videre utvikling, og nye partnere inviteres til å være med på reisen.
Speed-date mellom USUS partnere
 • Hvorfor bli partner i USUS
  Nettverk og møteplasser
  Ta del i nettverket og fellesskapet med over 130 partnerbedrifter som utgjør USUS. Vi arrangerer en rekke møtepunkter gjennom året, blant annet Vinterkonferansen og Norwegian Digital Travel Conference.

  Kompetanse og rådgivning
  Som innovasjons- og utviklingspartner besitter USUS kompetanse innen analog og digital markedsføring, forretningsutvikling og prosjektledelse. Vi samarbeider også med en rekke ledende miljøer innen forskning, digitalisering og tjenestedesign.

  Forsknings- og innovasjonsprosjekter
  Som USUS-partner får du mulighet til å delta på spennende og nyttige utviklingsorienterte prosjekter. Få tilgang til innsikt og læring fra tidligere prosjekter og bidra til å påvirke utviklingen av Sørlandet som destinasjon.

  Synlighet og markedsføring
  Daglig inspirerer vi reiselystne på både analoge og digitale flater gjennom våre merkevarer, inkludert Visit Sørlandet. Vi markedsfører Sørlandet som reiselivsdestinasjon og tilbyr markedsføringstjenester for våre partnerbedrifter.
 • Hvem kan bli med?
  Usus er en næringsklynge for bedrifter innen reiseliv, opplevelse og kulturnæring på Sørlandet og i Telemark. Bedrifter fra både Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark kan bli partner i Usus. Telemark og Sørlandet deler gjestestrømmer, og vi ser en spennende kompetanse- og kunnskapsdeling som følge av en geografisk utvidelse av nettverket.
 • Hva koster det?
  Bedriften betaler en årlig partneravgift, avhengig av bedriftens størrelse:
  kr 5 000 + mva (enkeltpersonsforetak og lignende, 1-2 årsverk)
  kr 10 000 + mva per år (3-5 årsverk)
  kr 15 000 + mva per år (6-15 årsverk)
  kr 25 000 + mva per år (16-25 årsverk )
  kr. 35 000,- + mva per år (26 årsverk eller mer)
 • Egeninnsats
  USUS er først og fremst et nettverk for bedriftene. For å best mulig utbytte av å være partner i Usus er det også lagt opp til en investering i form av egeninnsats per bedrift. Egeninnsatsen er ment som et insitament til å engasjere seg i de aktiviteter og prosjekt som pågår i klyngen, samt å være aktiv deltaker på konferanser og workshops m.m.

  Egeninnsatsen pr år er gradert i forhold til bedriftens størrelse:
  1-5 årsverk: 30 timer
  6-15 årsverk: 50 timer
  16 årsverk eller mer: 100 timer

  Egeninnsatsen "opptjenes" enkelt gjennom deltakelse på konferanser, workshops, prosjekter og arbeidssamlinger i regi av Usus. Ved deltakelse på for eksempel en konferanse vil reise til/fra konferansen samt utgifter til overnatting også kunne regnes om egeninnsats. Man kan også føre egeninnsats for interne aktiviteter og implementering av verktøy og fokusområder som det jobbes med i klyngen.
 • Hvordan melde deg inn
  Du melder deg formelt inn ved å sende inn et elektronisk innmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse så snart prosjektledelsen har kontrollert innmeldingen din.

  Etter innmelding vil vi avtale et kartleggingsmøte med deg, der vi blir bedre kjent og sammen ser på hvilke behov og utfordringer din bedrift har som USUS kan bistå med. Inkludert i dette er også en digital kartlegging av hvordan bedriften framstår på nett.