Fra 15 partnere ved oppstarten i 2010 har USUS vokst betydelig og i dag teller klyngen over 130 partnerbedrifter i Agder. Vårt mål er å ytterligere styrke Sørlandets posisjon som en attraktiv og bærekraftig reiselivsdestinasjon. I felleskap bidrar vi til å løfte landsdelen gjennom samarbeid og kontinuerlig utvikling.

Dedikert fokus på gjenkjøp

Siden oppstarten av klynga har det vært jobbet dedikert med fokus på gjenkjøp – at gjestene skal være så fornøyd at de kommer tilbake og/eller anbefaler andre å reise hit.
Fokuset på gjenkjøp har ført til økt oppmerksomhet om, samt konkret og systematisk jobbing med to svært viktige områder for å oppnå økt kundetilfredshet;

  1. kunnskap om gjesten (uten å vite hvem gjestene dine er kan du ikke måle gjenkjøp)
  2. kontinuerlig utvikling og trening på vertskapsrollen

Gjestene er våre beste markedførere.

Sammen er vi gode

USUS partnerne har en grunnleggende holdning til at vi er avhengige av hverandre for å få vekst og utvikling. Det hjelper lite å være best dersom naboen ikke leverer, for å si det litt enkelt.

USUS representerer hele spekteret innen reiseliv, og består i dag av partnere innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling.

Hvorfor navnet USUS?

USUS er latin, og kan bety både bruk, erfaring, opplevelse, kompetanse, fortrinn og profitt. Navnet er valgt nettopp fordi det har så mange positive betydninger som samsvarer med det nettverket står for.

Styret i USUS 2020/2021

Hovedoppgavene til styret er å drøfte, planlegge, vedta og legge føringer for næringsklyngas virksomhet.

  • Per Arnstein Aamot (styreleder) – Dyreparken, Kristiansand
  • Torunn Ostad (nestleder) – Agder Fylke
  • Liv Øyulvstad – Kvinesdal kommune
  • Håvard Solum – Scandic Kristiansand Bystranda
  • Helle Geheb – Kristiansand kommune
  • Morten Goodwin, CAIR – Grimstad
  • Vebjørn T. Haugerud – Canvas Hove, Arendal