• nb
  • Home
  • Nyheter
  • Sørlandet, Knerten og Anne-Cath. Vestly = Barnas landsdel

Sørlandet, Knerten og Anne-Cath. Vestly = Barnas landsdel

Med realiseringen av Barnas Anne-Cath. Vestly-museum og Knertenland vil Lister ta en tydelig posisjon på Sørlandet som del av Barnas landsdel, noe som utvilsomt vil ha stor betydning for hele regionen.

Illustrasjonen øverst er laget av Hans Jørgen Sandnes

Sørlandet har en sterk nasjonal posisjon som reisemål for barnefamilier. Med blant annet Kristiansand Dyrepark i spissen, har det i landsdelen gjennom de siste 15-20 årene vært gjort betydelige investeringer i næringen for å forsterke og ytterlig utvikle Sørlandet som reisemål for denne attraktive målgruppen.

Det offentlige har også tatt en viktig rolle i dette utviklingsarbeidet, både gjennom investering i offentlige besøksattraksjoner og infrastruktur, samt gjennom støtte til utviklingsprosjekt.

Besøksstrategien for Agder, Besøk Agder 2030, ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i juni 2015. Visjon, mål og strategier i besøksstrategien er gjort med utgangspunkt i Agders konkurransefortrinn. Visjonen som er valgt er ”Agder skal bli best for barn. I 2030 er Agder Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier”.

Med realiseringen av Barnas Anne-Cath. Vestly-museum og Knertenland vil Lister ta en tydelig posisjon på Sørlandet som del av barnas landsdel, noe som utvilsomt vil ha stor betydning for hele regionen. Attraksjonen vil bidra til å forsterke og utvikle Sørlandets posisjon som barnas landsdel, samtidig som etableringen vil gi ytterligere stimuli til handel og reiseliv i Lister- og Lindesnes-regionene.

Det er familien Ubostad, som driver Rosfjord strandhotell og Lindesnes havhotell, som jobber med å etablere Knertenland og Vestly-museum.

Det at etableringen nå gjøres i et regionalt offentlig/privat samarbeid, vil gi en sterk forankring og eierskap, og det vil være grunnlag for et bredt samarbeid i den videre utviklingen av regionen.

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor akkurat Anne-Cath. Vestly og Knerten. Knerten er fortsatt et av Norges sterkeste merkenavn for barn og barnefamilier, mye takket være familien Vestly og filmproduksjonsselskapet Paradox Films strategi for videreutvikling av Knerten-fortellingene.

Blant annet er det planlagt tre nye Knertenfilmer, den første av disse har premiere på kino i november. I norsk sammenheng er Anne-Cath. Vestlys forfatterskap i en særstilling, og få norske barnebokforfattere har en så sterk og klar fortellerstemme. Det er med god grunn hun har blitt kalt både ”dronningen av norsk barnelitteratur” og ”hele Norges mormor”.

Det å basere et museum og en temapark på en kjent historie, gir store fortrinn i forhold til økt oppmerksomhet, skape forventninger og få flere besøkende til regionen.

Dyreparken i Kristiansand har til sammenligning gjort mye av sin attraksjonsutvikling på historiene til Thorbjørn Egner (Egner var i likhet med Vestly født og oppvokst på Østlandet). Denne satsingen har blant annet gitt historien om Hakkebakkeskogen et nytt fokus og en plass i hjertet til mange barnefamilier i Norge.

Nå har lokale krefter og Vestly-familien tatt et felles initiativ til å utvikle et museum og en aktivitetspark for hele familien, fra de minste barna til dagens besteforeldre som selv leste bøkene for sine barn på 60-tallet.

Det er mye som tyder på at Anne-Cath. Vestlys historier og hennes verdier vil være aktuelle også i kommende generasjoner. Forfatterens livsverk er en nasjonal kulturskatt som bør bevares og videreutvikles. Paradox film og Vestly-familiens videre utvikling av merkevaren vil bidra til dette.

Det er likevel opplevelsene som skapes i Barnas Anne-Cath. Vestly-museum og Knertenland som er det aller viktigste; opplevelser med delaktighet, spenning, utfordringer, læring, overraskelser - og kanskje særlig - interaksjon mellom gjester og ansatte.

Anne-Cath. Vestly og Knerten vil gi den nye satsningen et verdisett å bygge på, noe som vil gi nasjonal oppmerksomhet og interesse.

Familien Vestly er selv tydelig på at de ønsker et Barnas Anne-Cath. Vestly-museum og et Knertenland til Sørlandet og Lyngdal. Nettopp fordi det er Barnas landsdel, noe som vil gi enda større grunnlag for at dagens og kommende generasjoner vil kunne ta del i opplevelsene basert på Anne-Cath. Vestlys verdier.

En slik mulighet som regionen nå har, er sjelden. Ta muligheten. Bruk muligheten for det den er verdt.

Lykke til!

Heidi Sørvig
Leder USUS AS – næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringen på Sørlandet

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative