• nb

Oversikt over virkemiddelapparatet for USUS-partnere

Her får du en oversikt over hvor i virkemiddelapparatet USUS-partnere kan søke om penger eller rådgivning til prosjekter i bedriften. 

virkemiddelapparatet USUSHer presenterer vi samlet offentlige støtteordninger og virkemidler som er aktuelle og relevante for USUS-partnerne.

Bildet øverst viser Bjarne Sverkeli, som er prosjektleder for den relativt nye støtteordningen Forskningsmobilisering Agder. Les mer nedenfor.

 • Virkemiddelapparatet for næringslivet er en fellesbetegnelse på offentlige institusjoner, programmer og støttetiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Virkemidlene skal fremme innovasjon, næringsutvikling, nyetablering og omstilling. De settes inn på både forskning, informasjon, rådgivning og støtte til enkeltbedrifter

NB: Denne alfabetiske oversikten er ikke fullstendig. Hvilke tiltak og støtteordninger mangler? Send en epost til inge@usus.no 

Sjekk også andre begreper i USUS’ egen ordbok, Snakker du USUS?

Virkemiddelapparatet:

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

(Gjelder bare bedrifter i Aust-Agder. Sørlandets Kompetansefond gjelder for bedrifter i Vest-Agder.)

Bedriftsnettverk

 • Bedriftsnettverk-programmet til Innovasjon Norge retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som fokuserer på utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet og i Norge. Overordnet hensikt er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.
  Les mer om mulighetene i Bedriftsnettverk

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

 • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er et av Forskningsrådets største programmer. BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde.
  Les mer om mulighetene i Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Les USUS-artikkel: Dette forsker vi på i USUS: INSITE - ny kunnskap om kundeatferd i reise- og opplevelsesnæringen (BIA-prosjekt)

Enterprise Europe Network

Forskningsmobilsering Agder

 • Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd. Program med lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Prosjektene må ligge innenfor disse kompetanseområdene: Digitalisering, robotisering og automatisering; ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi.
  Les mer om mulighetene i Forskningsmobilisering Agder

Les USUS-artikkel: Oppfordrer USUS-partnere til å søke om penger fra Forskningsmobilisering Agder

Innovasjonskontrakter

 • Innovasjonskontrakter er tilskudd til markedsnære løsninger. Felles betegnelse for det som tidligere het IFU og OFU. Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter.
  Les mer om mulighetene i Innovasjonskontrakter

Landbruksbasert vekst og verdiskaping

Regionale forskningsfond (RFF)

SkatteFUNN

 • SkatteFUNN-ordningen skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU). SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.
  Les mer om mulighetene i SkatteFUNN

Sørlandets Europakontor

 • Sørlandets Europakontor driver med tematisk kartlegging av EU-satsinger, relevante aktører og nyheter innen marked, innovasjon, teknologiutvikling og forvaltning. Tilbyr strategiske partnersøk innen marked, innovasjon og teknologiutvikling. Kan også representere og knytte bedrifter til internasjonale nettverk, fora og EU-institusjoner. Rådgivning og veiledning om EU-prosjekter og andre internasjonale finansieringsmuligheter. Hjelper med søknadsutforming, søknadsprosess, regelverk, utlysninger og forhandlinger.
  Les mer om mulighetene i Sørlandets Europakontor

Sørlandets Kompetansefond

(Gjelder bare for bedrifter i Vest-Agder. Se Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for Aust-Agder.)

 • Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høgskole/universitetsnivå. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, offentlige og private foretak.
  Les mer om mulighetene i Sørlandets Kompetansefond

LagreLagre

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative