• nb
 • Home
 • Nyheter
 • For ledere og mellomledere i USUS: Studietilbud med praksis som del av formell utdannelse

For ledere og mellomledere i USUS: Studietilbud med praksis som del av formell utdannelse

I samarbeid med Næringsklyngen USUS og Dyreparken tilbyr Universitetet i Agder to kompetansegivende kurs våren/sommeren 2019.

Kursene er spesielt tilpasset studenter og unge ledere som skal gå inn i sin første lederstilling, men passer også for andre ansatte som er i en leder- eller mellomlederstilling. Ved gjennomført og bestått eksamen kan kursene innpasses i flere ordinære bachelorprogram, blant annet innen Reiselivsledelse, Markedsføring og ledelse samt Økonomi og administrasjon ved UiA, Kristiansand. Det vil si at du gjennomfører et studieprogram i ledelse koblet direkte opp mot den jobben du gjør i bedriften du arbeider i.

Studiet er utviklet i et samarbeid mellom USUS, Universitetet i Agder (UiA) og Dyreparken. Dette er det siste året USUS-partnere får studiet sterkt subsidiert, fra 2020 vil studiet kun tilbys til markedspris.

NB: Begrenset antall plasser for USUS-partnere. Meld din interesse til Hildegunn Skage Teinum innen 15. november: hildegunn@usus.no

15 studiepoeng til sammen

Studiet er satt sammen av to kurs på UiA: Motivasjonell ledelse og Lederskap i praksis, med 7,5 studiepoeng for hver.

Motivasjonell ledelse (ORG983):

Studiet er modulbasert. Du deltar på studiesamlinger gjennom våren, med praktisk rettet undervisning der du trener underveis på det du lærer.

 • Første samling er 19.-20. januar 2019 (lørdag-søndag)
 • Andre samling er 8.-11. februar (fredag-mandag)
 • Tredje samling er 10. og 11. mars (lørdag-søndag

Etter den siste samlingen blir det en to-ukers hjemmeeksamen i grupper.

Les UiAs studieplan for Motivasjonell ledelse

Lederskap i praksis (ORG984):

Kurset bygger på teoretiske modeller og teorier gjennomgått i kurs 1. Videre gir kurset erfaringer i hvordan lederen kan håndtere konflikter og skape effektive og motiverte medarbeidere. Kurset vil også ta opp hvordan ledere praktisk kan tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling og medarbeiderdrevet innovasjon. Kurset gjennomføres i løpet av sommeren 2019 med en felles praksissamling, lederpraksis i egen bedrift og veiledning.

Eksamen består av to refleksjonsrapporter, en der du definerer hva du skal fokusere på i praksisperioden og en der du skal reflektere over hva du oppnådde i praksisperioden (Oppgavene teller henholdsvis 40 og 60 % av samlet karakter).

Les UiAs studieplan for praksisdelen i Lederskap i praksis

NB: Påmeldingsfrist til UiA 1. desember 2018

Der er reservert 10 studieplasser eksklusivt for bedrifter i USUS.

Formell søknadsfrist hos UiA er 1. desember. Dersom du er interessert i å melde deg på, send først en mail til hildegunn@usus.no så snart som mulig, og senest innen 15. november. Deretter melder du deg på studiet hos UiA.

Innen 1. desember må du ha klar kopier av relevante vitnemål (generell studiekompetanse), slik at du kan sende dette inn samtidig som du registrerer deg hos UiA. Dette er et universitetsstudium, slik at det stilles like krav her som om du skulle søkt på et ordinært studium.

For å få studiepoeng og tilgang til eksamen må du:

 • ha generell studiekompetanse. (Er du over 25 år og har relevant erfaring kan du også søke opptak på realkompetanse.)
 • betale semesteravgift på 660 kroner
 • semesterregistrere deg

Annen praktisk info:

 • Det er kandidatene selv som må melde seg på kurset (ikke bedriften)
 • Påmelding skjer innen 1. desember
 • Alle kandidatene vil få svar om de kvalifisert eller ikke
 • Når du har fått opptak, får du svar sammen med nødvendig informasjon om studentavgift og oppmelding til eksamen
 • I enkelttilfeller vil det være mulig å følge kurset selv om man ikke er kvalifisert, men da får ikke vedkommende ta eksamen og få studiepoeng

Krav for å kunne delta

 • Lederansvar: Du må ha lederansvar i en eller annen form overfor noen. Det kan være 1 person eller 30 personer, og det kan være at du er leder kun i sesong. Du skal trene underveis gjennom refleksjon og øvelser.
 • Motivasjon: Du må være motivert for å ta studiet. Her møter du andre engasjerte ledere og mellomledere. Skal du få utbytte av studiet, forventer både dine medstudenter og forelesere at du er motivert.
 • Formell studiekompetanse: Deltakere som søker, må som utgangspunkt ha generell studiekompetanse i bunn. Dersom du er leder uten generell studiekompetanse, men ser at dette er noe du virkelig vil gjøre for å heve kompetansen hos deg selv og i bedriften din, så ta kontakt. Dersom du er over 25 år, men har relevant erfaring kan du søke på realkompetanse.
 • Deltakelse på obligatoriske samlinger: Studiet har obligatoriske samlinger. Du må forplikte deg til å delta på samlingene for å kunne delta på studiet.

Hva koster det?

Deltakerne fra USUS betaler bare 8500 kroner for å være med. Studieavgift (660 kroner), eksamensavgift og pensumlitteratur kommer i tillegg. Det gjør også reise/opphold og tidsbruk i forbindelse med samlingene.

Hva synes tidligere års deltakere om studiet?

Therese Strupstad Hagen, Aust-Agder museum og arkiv:

Jeg synes det var kjempebra. Gode forelesere og godt pensum. Veldig oppgaveorientert, så vi fikk kjenne på kroppen hvordan teamprosessen fungerer. Jeg fikk forståelse av at vi fungerer på forskjellige måter i et team. Det føles lettere som teamleder å utnytte den enkeltes styrker på grunn av dette kurset. Kurset er også en fin måte å bygge nettverk på. Jeg anbefaler det veldig.

Frank Falch, Sørlandets Kunstmuseum (SKMU):

Jeg synes det var svært givende og interessant. Det var godt lagt opp med en blanding av teori og praktiske oppgaver. Det var et veldig relevant studium. Jeg synes også foreleserne var veldig gode og hadde mye å bidra med. For meg som jobber i en kulturorganisasjon, var det veldig nyttig å få noen knagger og helt konkrete begreper som du kan anvende og reflektere over i det daglige. Du ser bedre hvordan ting fungerer. Du legger merke til sammenhenger du kanskje har ant eksistert; du ser det så mye tydeligere. Dette kurset er absolutt å anbefale. Det er veldig overkommelig i måten det er organisert på, selv om du er i full jobb.

Siri Mathisen, Lindesnes fyr:

Jeg synes det var spennende å være med på. Det var inspirerende og lærerikt. All ny kunnskap man tilegner seg, bruker man videre. Det var veldig mye konkret på kurset. Alt som er konkret kan veldig tilsluttes det man ellers holder på med.

Hildegunn Skage Teinum, USUS:

Jeg synes det var veldig engasjerende forelesere. Det var god bredde i temaene, men alle handlet om motivasjon og ledelse. Det var lett tilgjengelig teori, kun én pensumbok, og resten var artikler og utdrag som var tilpasset kurset. Underveis fikk vi god veiledning. Kurset hadde mange praktiske oppgaver. Vi øvde på coaching og på å ta opp vanskelige temaer. Vi lærte teori først om hvordan du setter opp plan for en samtale, og så fikk vi øvd oss på hverandre. Du får et teoretisk fundament, men nesten viktigere synes jeg det er at du blir kjent med deg selv som person og som leder på en helt ny måte. For meg har det vært kjempenyttig. Du klarer å løfte blikket opp fra din egen arbeidshverdag og se ting i et litt større bilde.

 

NB: Begrenset antall plasser for USUS-partnere. Meld din interesse til Hildegunn Skage Teinum innen 15. november: hildegunn@usus.no

 

 

Tagger:

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative