• nb
  • Home
  • Nyheter
  • Vil du bli med på å få danske barnefamilier til å velge Sørlandsferie i 2017?

Vil du bli med på å få danske barnefamilier til å velge Sørlandsferie i 2017?

Sørlandet har satt seg som mål å bli det mest attraktive regionen i Norden å besøke for barnefamilier (Besøk Agder 2030). Sørlandet har en svært sterk posisjon i det norske familiemarkedet sommerstid. Vi ønsker å ta posisjon som Norges familiedestinasjon nr. 1 i et internasjonalt marked. Dyreparken og øvrige opplevelser på natur og aktiviteter skal lokke danske barnefamilier til Sørlandet.

Mange danske barnefamilier kjenner Sørlandet vinterstid, da først og fremst gjennom å reise på skiferie til Hovden. Kjennskapen og kunnskapen om Sørlandet som reisemål for danske barnefamilier sommerstid er lav i dag. I samarbeid med Dyreparken startet vi i 2016 opp en pilot i det danske markedet, hvor hovedmålsettingen er å øke kjennskap og kunnskap til Sørlandet som destinasjon for det danske familiemarkedet.

MÅL

Skape øke kjennskap og kunnskap i det danske familiemarkedet til Sørlandet som feriemål primært på sommer, sekundært vår/høst.

HVORDAN SKAL VI FÅ DANSKE BARNEFAMILIER TIL Å VELGE SØRLANDSFERIE I 2017?

Barnebokforfatteren Torbjørn Egner har en posisjon dansk hverdagsliv gjennom bøker, skuespill og musikk. Danske barn kjenner Karius og Baktus, Kardemomme by og Hakkebakkeskogen. Gjennom flere års satsning og utvikling av Egner-opplevelser i Dyreparken har man nå produktopplevelser som man ser et potensiale for å markedsføre og selge i et dansk familiemarked.

Dyreparken er hovedpartner i prosjektet på det danske markedet. Vi vet at danske gjester som velger Norge som reisemål er opptatt av naturopplevelser og aktiviteter, så utgangspunktet er at når man først er i Norge så vil man også oppleve mer i området/landsdelen i kombinasjonen med besøk i Dyreparken.

Derfor vil fokuset i arbeidet i Danmark være å synliggjøre kombinasjon med Dyreparken og øvrige opplevelser på natur og aktiviteter for barnefamilier.

AKTIVITETER/TILTAK

Hovedpartner Norgeskampanje Innovasjon Norge i Danmark

Prosjektet går inn som hovedpartner i Norgeskampanjen til Innovasjon Norge på Danmark. Gjennom har vi et samarbeid som gir oss stor synlighet i de tiltakene og kampanjen som Norge har i Danmark. Vi vil også aktivt jobbe med Innovasjon Norge avdelingen i København i forhold til økt kunnskap og faktagrunnlag om det danske familiesegmentet, og dette vil vi sammen aktivt bruke ut i salgsutløsende aktiviteter og kampanjer.

Bloggere og media

Som en del av piloten i 2016 ble det gjennomført 5 individuelle bloggturer fra danske familiebloggere til Sørlandet i løpet av sommersesongen. Dette er et arbeide som gir svært gode resultater gjennom godt innhold og engasjement i den riktige målgruppen. I 2017 vil arbeide med bloggere og media være en svært viktig del av prosjektet. Vi samarbeider da tett med Innovasjon Norge i kvalitetssikring og utvelgelse av ”riktige” bloggere og journalister.

Synlighet på nett

Gjestene våre er digitale. De finner inspirasjon, planlegger og bestiller på nett. Derfor er digital synlighet og arbeide med godt innhold på nett en viktig del av aktiviteten i prosjektet. Vi må lage innhold som er tilpasset danske familier, og vi må jobbe aktivt med å få godt innhold i de ”riktige kanalene” der våre potensielle gjester er aktive.

Danske nettsider

På vistisorlandet.com har vi lagt opp danske nettsider for Sørlandet. I 2017 skal det jobbes med godt innhold som inspirerer og hjelper danske familier til å velge Sørlandet som reisemål.

Facebook og Instagram

På FB Visit Sørlandet gjøres det målrettet poster på dansk til danske brukere. I 2017 vil vi i samarbeid med partnerne i prosjektet og Innovasjon Norge jobbe utstrakt med bruk av målrettet FB annonsering som del av prosjektet. Som del av partneravtalen med Innovasjon Norge vil vi også ha utstrakt posting og deling av innhold på Visit Norway DK. Vi vil også kjøre testing av målrettet annonsering på Instagram.

Opplevelseskart for danske barnefamilier

I 2017 vil vi produsere et eget opplevelseskart for danske barnefamilier. Fokus er på aktiviteter og opplevelser på Sørlandet for familier, tilpasset danske gjester. Kartet vil bli distribuert via Innovasjon Norge DK, gjennom distribusjonsplan Jylland, fergeterminal m.m.

Nyhetsbrev

Vi sender ut eget nyhetsbrev til vår danske nyhetsbrevliste med innhold fra partnerne i prosjektet. Innovasjon Norge Danmark har en stor nyhetsbrevbase som vi aktivt vil sende nyheter og reisetips til for utsendelse via deres nyhetsbrev.

Den danske familieturisten – VRI-prosjekt i samarbeid med Agderforskning

Hvem er den danske familieturisten? Og hva skal til for å få danske familier til å velge Sørlandet? Vi kan mye om det norske familiemarkedet, men ikke like mye om det danske.

Dette er en mulighetsanalyse for å gjøre USUS-aktører i stand til å møte den danske familieturisten på en best mulig måte. Prosjektet har oppstart i begynnelsen av 2017.

VRI prosjektet er organisert og finansiert i henhold til regler for VRI, og gjennomføres paralellt (ikke inkludert) med aktivietene på synlighet DK.

Klikk her for å se hvordan du kan bli med på "Synlighet Utland 2017".

Kontaktperson Danmarksprosjekt

Inger L. Hutchinson
Tlf: +47 97 19 06 44
Email: inger@usus.no

 

Tagger:,

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative