Nå er det klart – Vitensenteret Sørlandet er autorisert som besøkssenter for Raet nasjonalpark

Vi gratulerer Vitensenteret Sørlandet og alle involverte med et fantastisk stykke arbeid. Dette vil bety mye for oppmerksomheten og kunnskapen rundt Raet, men også gi muligheter for utvikling av opplevelser knyttet til nasjonalparken. Besøkssenteret skal formidle informasjon om Raet og andre nasjonalparker og verneområder til norske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt.
Vitensenteret Sørlandet autorisert besøkssenter for Raet Nasjonalpark

– Dette er en utrolig flott julegave til alle som er glade i Raet Nasjonalpark! Et besøkssenter vil bidra til at barn og unge kan lære mer om den fantastiske naturen vi har vernet og ikke minst har vi et felles mål om at mange flere skal komme ut og få nære opplevelser med hav, rullestein, sjøstjerner og makrellterne, sier Jenny M. Gulbrandsen, forvalter Raet nasjonalpark.

Beliggenhet en viktig rolle

I statsbudsjettet for 2020 ga regjeringen en million kroner til etablering av et besøkssenter for Raet nasjonalpark. Vitensenteret Sørlandet oppfyller autorisasjonskravene og kan tilby en god løsning for Besøkssenter Raet nasjonalpark. Besøkssenteret skal formidle informasjon om Raet og andre nasjonalparker og verneområder til norske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt. Et besøkssenter autoriseres for fem år av gangen.
Miljødirektoratet har i sin vurdering vektlagt den sentrale plasseringen til Vitensenteret Sørlandet. Besøkssenteret vil ligge sentralt i Arendal, i sjøkanten med utsikt til fjorden mot Raet nasjonalpark. Senteret er lett tilgjengelig via bil, buss, tog og båt, og det er etablert buss- og fergeruter fra senteret og ut i nasjonalparken. Videre har den kompetanse, forankring, nettverk og gode planer for videreutvikling hatt betydning for denne autorisasjonen.

Marine opplevelser

Vitensenteret Sørlandet har bygget opp en egen utstilling med tema fra marinbiologi, geologi og historie. Utstillingen er interaktiv, slik at barn og voksne kan lære gjennom å gjøre selv. Her kan du lære om artene som lever i Raet og oppleve hvordan landskapet har endret seg fra istiden til i dag, og ikke minst – hvor viktig det er å verne om dette området. Leder av Vitensenteret, Kine Wangerud, ser frem til å få et bredere og mer mangfoldig tilbud til innbyggere og tilreisende. Det vi har gjort er bra, men vi har hele tiden ønske å kunne gjøre mye mer.

Marint formidlings- og opplevelsessenter

Denne autorisasjonen er en viktig milepæl i vårt langsiktige arbeide med å være et marint og maritimt opplevelses- og formidlingssenter. Vi ønsker å være det første stedet som tenker veldig bredt: både ha fokus på vern, forvaltning, forskning og næring. Selvsagt på en vitensentermåte slik at det blir lærerikt, morsomt og inspirerende. Vi trenger at flere barn og unge, får interesse for havet som ressurs, verdien av en bærekraftig forvaltning, hva nye teknologisk innovasjoner kan bidra med og vi er nødt til å høste mer fra sjøen. Vi på vitensenteret er heldig som har sterke fagmiljøer som støtter oss, ønsker aktivt å bidra med sin kompetanse for å gjøre oss bedre. Hvem har fagmiljøer som Havforskningsinstiuttet, NIVA, Universitet, og Grid i sitt nærmiljø? Vi er privilegerte, sier en stolt Kine Wangerud.

Nasjonalpark-kommunene

Arendal kommune har i over lengre tid og i nært samarbeid med nasjonalpark kommunene Tvedestrand og Grimstad og Agder fylkeskommune jobbet for å få et besøkssenter for Raet nasjonalpark, forteller Robert C. Nordli, som er styreleder i Raet nasjonalpark.
Miljødirektoratet var svært begeistret for det som allerede er etablert ved Vitensenteret Sørlandet av utstilling og undervisningsopplegg, og nå vil vi med bistand fra Miljødirektoratet få muligheten til å fremme marinbiologi, blå kompetanse og verneverdiene på en enda bedre måte! Gratulerer til Vitensenter Sørlandet for solid søknad og velfortjent sertifisering!

Bærekraftig reiselivssatsning

Næringsavdelingen i Arendal kommune er svært glade for at Vitensenteret nå har fått status som autorisert besøkssenter for Raet nasjonalpark. Dette bidrar til å forsterke Arendal og regionens posisjon som attraktivt reisemål, gjennom at vi bokstavelig talt blir satt på kartet. Det er både en nasjonal og internasjonal trend at det naturbaserte reiselivet vokser.

Autorisasjonen tilfører økte ressurser som kan bidra til å skape ny og bærekraftig næringsutvikling i og rundt nasjonalparken. Dette kan være opplevelsesbaserte produkter, men kan også skje ved at vi fokuserer på lokale tradisjoner gjennom å tilby f.eks. lokalprodusert mat og drikke.

Et besøkssenter kan være et utsalgssted for lokale, bærekraftige produkter – men det kan også være en utviklingsarena for tjenester som tar i bruk ny teknologi. Det er egentlig bare fantasien som legger begrensninger for hva som kan skapes.

Det autoriserte besøkssenteret vil være en bærebjelke i vårt pågående, strategiske arbeid med å kvalifisere Arendal kommune til merket «Bærekraftig reisemål», sier næringslivsrådgiver Geir Hammermark

Her er Miljødirektoratets offentliggjørelse:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/desember-2020/raets-nye-besokssenter-til-vitensenter-sor-i-arendal/

FAKTA OM RAET NASJONALPARK
607 km2
Vernet i 2016
Sørlandets nasjonalpark
98% hav og sjøbunn
Rikt fugle- og planteliv

Raet nasjonalpark har fått navn etter et geologisk fenomen. Raet er endemorenen – israndsavsetningen – som ble liggende igjen da den store skandinaviske breen trakk seg tilbake for 11-12 000 år siden. I nasjonalparken er sporene etter siste istid tydelig å se langs strender og i skjærgården. Her kan du finne lange rullesteinstrender, svaberg med jettegryter og skuringsstriper. Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark hvor naturverdiene i skjærgården, langs strendene og i havet har fått spesielt vern. Hele 98% av nasjonalparken er under vann. Det marine vernet omfatter også sjøfuglene og deres hekkeplasser, samt kystlandskapets flora og fauna. Raet nasjonalpark er som et kakestykke av skandinavisk kvartærgeologi og presenterer den karakteristiske norske Skagerrakkysten i et nøtteskall. I Raet nasjonalpark kan du oppleve naturmangfold i kystskogene, langs strendene, under havoverflaten og i lufta.

FAKTA OM VITENSENTERET SØRLANDET:
Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge, med lokaler i Arendal og Kristiansand. Flere hundre kvadratmetere med installasjoner de besøkende kan eksperimentere med og hvor man stadig kan oppdage noe nytt. I skoleåret tilbyr vi ulike formidlingsprogram, rettet mot barnehage, skole og sfo. Alle programmene har forankring i læreplanen, og undervisningen foregår enten på Vitensenteret eller på skolene.

Opprettet: Arendal 2012, Kristiansand 2018
Ansatte: 13 fast ansatte i tillegg til tilkallingshjelp i helger og ferier

Kine WangerudKontaktinformasjon:

Kine Wangerud
Leder for Vitensenteret Sørlandet og Besøkssenteret Raet nasjonalpark
Kine.wangerud@vitensor.no
Mobil 92253478