• nb
  • Home
  • Nyheter
  • Kronikk: Kunstsilo vil gi størst verdi for Kristiansand og Sørlandet

Kronikk: Kunstsilo vil gi størst verdi for Kristiansand og Sørlandet

Som leder av reiselivsklyngen USUS, er jeg av den klare oppfatning at den planlagte bruken av siloen på Odderøya som Kunstsilo vil gi størst signaleffekt og verdi for Kristiansand og landsdelen.

Heidi Sørvig USUSKRONIKK: Heidi Sørvig, daglig leder USUS

(Kronikken ble publisert i Fædrelandsvennen 10. januar 2018, bare for abonnenter)

Jeg følger med interesse debatten om bruk av siloen på Odderøya, og forslag om ny bruk til blant annet akvarium.

(Bildet øverst viser siloen på Odderøya, ved siden av Kilden teater- og konserthus. Foto: Elisabeth Høibo/USUS)

Det store engasjementet og idemyldringen synes jeg er positivt. Det viser at vi er mange som vil noe, og at vi har felles ambisjoner om at Kristiansand skal utvikle seg.

Potensial for internasjonal oppmerksomhet

Likevel kan det i denne sammenheng være fornuftig å se på hva som har kraft til å skape ny trafikk ut over det vi har i dag, og hva som eventuelt bidrar til å forsterke opplevelsen for eksisterende trafikk. Med etableringen av Kunstsiloen til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) viser vi at vi har tydelige ambisjoner om å skape noe som har kraft til å skape ny trafikk, og som har potensial til å gi internasjonal oppmerksomhet til Kristiansand og Sørlandet.

Eksepsjonell arkitektur i kombinasjon med kunst og kultur har en særdeles sterk trafikkskapende verdi. Her er det lett å vise til internasjonale eksempler som Guggenheim-museet i Bilbao eller MoMA i New York. Det blir kanskje en litt stor sammenligning for noen, men vi kan og bør sammenligne oss med ARoS i Århus. At Erlend Høyersten ved ARoS mener det er å strekke seg vel langt, får vi heller ta som en positiv utfordring fra en som har vist at det er mulig å skape gode besøkstall med kombinasjonen spennende arkitektur og kunst.

Fra natur til kultur i markedsføringen

Trenger vi en enda mer lokal sammenligning kan vi jo se på litt på hva som skjer her i egen landsdel: undervannsrestauranten Under på Lindesnes har skapt overskrifter og interesse over hele verden, allerede før byggingen er startet. Arkitektfirmaet Snøhetta opplyser at de aldri tidligere har opplevd lignende interesse for et prosjekt. Prosjektet Under har nådd mer enn 750 millioner mennesker verden over.

Denne oppmerksomheten gjør at Innovasjon Norge og Visit Norway ser på Under som en potensiell ny trafikkskapende attraksjon for Norge. Kunstsiloen i Kristiansand bør kunne ha samme potensial. Spesielt når vi ser disse to etableringene i et større internasjonal perspektiv.

Norge har frem til nå hovedsakelig vært markedsført som et naturbasert reisemål internasjonalt. På et nasjonalt nivå er det nå nye takter på gang: man ser potensial og marked for utvikling av kulturbasert reiseliv i Norge. I reiselivsstrategien til Innovasjon Norge står det: ”Norge har en sterk posisjon som reisemål med spektakulære naturopplevelser og fysiske aktiviteter i naturen, men vi må styrke tilbudet og Norges posisjon som et land med attraktive kulturopplevelser…” .

Tenk samarbeid i kultur- og reiselivsnæring

Kristiansand står nå ved et vendepunkt. Vi skal forsette å utvikle oss som et attraktivt reisemål for barnefamilier. I tillegg har vi nå muligheten for å utvikle nye markeder, eller gjestestrømmer om du vil, til Kristiansand. Odderøya blir et kraftsentrum for kunst og kultur med Kilden, Kunstsiloen, kulturskolen, Vest-Agder-museet, og eksisterende miljø med kunst og kreative næringer som har tilhold i området.

Kunstsiloen blir en opplevelse som appellerer til et marked som har andre reisemønstre enn dagens familiemarked. I så måte vil det helt konkret kunne bidra til å utvikle grunnlag for et mer helårlig reisemønster enn det vi har i dag. For å lykkes må vi tenke samarbeid innenfor kulturnæringen og reiselivsnæringen i hele landsdelen.

Gjør det spektakulært - eller la det være

Min mening er at dersom man velger å putte kunstgaven fra Nicolai Tangen inn i et ordinært bygg, kan man like godt la det være. Det kommer ikke til å bli noe ekstraordinært som bidrar til attraktiviteten for Kristiansand. Mest sannsynlig vil Sørlandets Kunstmuseum fortsette å være et skjult tilbud for de spesielt interesserte, og besøkstallene blir deretter.

Vi må våge å tenke stort. Gjøre det så spektakulært at både fastboende og tilreisende blir over seg av begeistring. 150 000 besøkende bør være fullt mulig. Bare det å ha en publikumsstrategi i seg selv gjør underverker i en bransje som tradisjonelt ikke er kjent for å ha fokus på besøkstall.

Samme mann gjorde Dyreparken til suksess

Århus har ikke monopol på å lykkes. På 90-tallet var det få som trodde at Kristiansand Dyrepark skulle klare å få 1 million årlige besøkende. ”Tilfeldigvis” er det samme mannen som har vært del suksessen i Dyreparken, som nå er engasjert for å realisere Kunstsiloen.

Det i seg selv bør fortelle oss at det mulig å nå ambisiøse mål.

Når Århus kan få det til, så bør vi også kunne få det til. Spesielt dersom vi ønsker å være noe mer enn det vi er i dag. Og det vil vi jo?

”Think little goals and expect little achievements. Think big goals and win big success” (David Joseph Schwartz)

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative