• nb

Gjestedøgn Sørlandet juni 2018

SSB har publisert tall over kommersielle gjestedøgn for juni 2018.

Samlede overnattinger i juni var 273 059, +1,5% sammenlignet med juni 2017.
78,6% av de registrerte overnattingene var nordmenn. Her var det en nedgang på -0,5% fra fjoråret. Internasjonale gjester gikk opp +9,6%. Økningen her er mye større enn landsgjennomsnittet (1% økning). Det var Aust-Agder fylke som stod for økningen med +5,5%, Vest-Agder -1,7%.

Samlede kommersielle overnattinger Sørlandet juni 2018.

Samlede kommersielle overnattinger Sørlandet juni 2018.

Overnattingsmåte
Hoteller stod for 41% av overnattingene, en oppgang på 6,9%. Her var det nordmenn som stod for økningen med +10,6%, internasjonale gjester -19%. 90,5% av gjestene var nordmenn.
I camping segmentet var det +18,9 økning for internasjonale gjester, Norske ned -8,8%. Nederlandske gjester var + 58,4%. Tyskland det største internasjonale segmentet med en markedsandel på 55,5%.

Overnattingstyper Sørlandet juni 2018.

Overnattingsmåter Sørlandet juni 2018.

Nedgangen i campingnæringen er mye grunnet sesongcamping (her kan det være feilkilder i rapporteringen). Ser man på camping og hyttegrender - uten sesongcamping er bildet litt annerledes.

Camping og hyttegrender Sørlandet juni 2018 - uten sesongcamping.

Camping og hyttegrender Sørlandet juni 2018 - uten sesongcamping.

Kilde: www.statistikknett.no/reiseliv/mnd/Din_Region/DinRegion_oversyn.aspx

Samlede kommersielle overnattinger Sørlandet januar-juni 2018.

Ser man på hele 2018 til nå er økningen i overnatting +2,5%, Nordmenn står for 82,4% av overnattingene og har stått for den samlede økningen til nå iår.

Samlede kommersielle overnattinger Sørlandet januar-juni 2018.

Samlede kommersielle overnattinger Sørlandet januar-juni 2018.

Hotelltall Kristiansand juni/juli 2018

I juni og juli 2018 var det en økning i solgte hotellrom på 3,9% i Kristiansand sammenlignet med samme periode i 2017. Økningen kom selv om at antall tilgjengelige hotellrom var 10,8% høyere enn i 2017.(*)

Beleggsprosenten ble 78,1% for juni/juli (en nedgang på -6,2% fra 2017 som også må ses i sammenheng med økt antall rom). Under Palmesus helgen var man oppe i 96% belegg!

Positivt er det også at snittprisen økte med 2,1% (til 1 265,-) fra forrige år. RevPAR hadde en nedgang på -4,3%.

*Hotell i Kristiansand som leverer tall til benchmarkingalliance.com - vi gjør oppmerksom på at 3 større overnattingsbedrifter ikke er inkludert i disse statistikkene. Alle rom var heller ikke vært i drift på Caledonien denne sommeren.

Kilde: benchmarkingalliance.com

Tall og analyse for hele Norge fra Innovasjon Norge

Kommersielle gjestedøgn i juni for hele Norge.
- Det var i underkant av 4,2 millioner kommersielle gjestedøgn i juni. Det er en økning på fire prosent, takket være god økningen fra Norge. Antall utenlandske gjestedøgn økte med en prosent. Tall for juni viser varierende resultat fra flere av de prioriterte markedene. Dessverre er det en nedgang fra både Danmark, Storbritannia, Spania og Asia. Positivt med vekst fra store volummarkeder sommerstid som Tyskland, Nederland, USA og Sverige. Så langt i år er det en økning på fire prosent, både fra utlandet og Norge.

Sommersesongen så langt
- Ser man sommerens to første måneder under ett, viser tall for mai og juni at det var 6,8 millioner gjestedøgn, som er en økning på fem prosent. Nordmenn har tatt landet i bruk, og norske gjestedøgn øker med seks prosent. Antall utenlandske gjestedøgn ligger to prosent høyere, som tilsvarer 51 000 flere gjestedøgn sammenlignet med mai og juni i fjor. Mye tyder på at dette blir den femte sommersesongen på rad med god vekst fra utlandet.
Veksten fra utlandet fordelte seg derimot ikke likt utover landet. Veksten er stort sett å finne i Oslo (+ 12 000), Fjord Norge (+ 6 500) og Nord- Norge (+ 18 200). Det betyr at trenden fortsetter, med stor grad av tilvekst i disse områdene. Nordmenn sviktet derimot Nord-Norge i mai og juni, så total har Nord-Norge færre kommersielle gjestedøgn sammenlignet med samme periode i 2017.

Kilde: www.innovasjonnorge.no

Tagger:, , , , ,

Spor fra din side.

Kommentarer (1)

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative