• nb
Digital Accelerator Framework

Digital Accelerator Framework

Digital Accelerator Framework er et VRI-prosjekt som har til hensikt å utvikle en modell for å måle digital modenhet blant medlemsbedriftene i Usus. 

Det skal utvikles en metodikk for benchmarking av bedriftene, og en slik kartlegging skal også bidra til at Usus-klyngen bedre kan skreddersy tiltak som kan hjelpe bedriftene til å utvikle seg digitalt.

9 usus-bedrifter deltar som test-bedrifter i utviklingen av modellen, og ellers har Usus inngått partnerskap med Digital Tourism Think Tank og Pernille Rydén fra Copenhagen Business School.

Mer info: 

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative