• nb

Reason to return

Målet for forskningsprosjektet Reason to return er å utvikle innovasjonsmodeller som styrker Norges internasjonale konkurransekraft gjennom økt gjenkjøp.

FORSKNING I USUS:

Fullt fokus på gjenkjøp

Dette prosjektet går dermed rett inn i kjerneverdien til Usus – gjenkjøp. Det er også Kirsti Mathiesen Hjemdahl (bildet), prosjektleder for Usus, som er prosjektleder for Reason to return hos Agderforskning.

Kirsti HjemdahlReason to return er et spesielt samarbeidsprosjekt mellom uvanlige partnere, som Hurtigruten, Universitetet i Tromsø (UiT), Norsk publikumsutvikling, Agderforskning og Usus. Prosjektet blir finansiert med 4,5 millioner kroner fra Regionale forskningsfond.

Reason to return ser på innovasjon og bærekraftig utvikling i kultur- og reiselivsnæringene. Prosjektet er opptatt av kunnskap, ledelse og samarbeid innen og mellom opplevelsesprodusenter.

Agderforskning skriver på nettsida blant annet dette om prosjektet:

«Viktige spørsmål som søkes besvart i prosjektet er blant annet hvordan man kan fornye og utvikle tjenester i reiselivs- og opplevelsesnæringen. Hvordan klarer man å ta ny kunnskap i bruk, når kunnskapen innebærer radikal innovasjon for noen og inkrementell innovasjon for andre? Hvordan utvikle langsiktig bærekraftige nisjeprodukter som er internasjonalt konkurransedyktige mot et betalingsvillig marked? Her vil intervjuer og studier av bedrifter av reiselivs- og opplevelsesbedrifter stå sentralt.»

Inkrementell innovasjon betyr gradvis eller trinnvis økning.

Reason to return-prosjektet har lyst ut stipender for masterstudenter som er interessert i å studere nyskaping i kultur- og reiselivsnæringer. Det dreier seg om til sammen åtte stipender på 50.000 kroner hver. Stipendet er fordelt på to år, med oppstart høsten 2014 og avslutning våren 2016.

To av stipendene er knyttet til masterprogrammer på Universitetet i Agder (UiA). De heldige studentene er tilknyttet et nettverk av forskere og bedrifter som arbeider med å videreutvikle opplevelsesnæringen i Norge.

-Et slikt samarbeid mellom studenter, etablerte forskningsmiljøer og næringsaktører gir et spennende utgangspunkt for å bygge ny kunnskap om hva som skal til for å styrke opplevelsesnæringen og få turistene til å komme tilbake, mener prosjektleder Kirsti Mathiesen Hjemdahl om stipendene.

NYHETSSAK OM STIPENDENE: Klikk her for å lese nyhetssaken på usus.no om mastergradsstipendene til forskning på gjenkjøp.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative