• nb

Forskningsresultater

Her deler vi resultater og innsikt fra avsluttede forskningsprosjekter i USUS. 

Foresight 2025

Usus var høsten/vinteren 2014/15 gjennom en såkalt foresight-prosess. En prosess for å systematisere og utvikle robuste antakelser om fremtiden. I Usus-sammenheng snakker vi selvsagt om hvordan reiselivet og opplevelsesnæringen og kulturnæringen kommer til å forandre seg i fremtiden og hvilke utfordringer vi står foran. 

Les mer

Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv

Usus er partner i det nasjonale forskningsprosjektet Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv. Formålet er å opprette en målbar standard for kvalitet for aktiviteter, opplevelser og tradisjoner.

Les mer

Dette er CRM-prosjektet i USUS

Dette er CRM-prosjektet i USUS

Stipendiat Emma Lind i Agderforskning informerer her om erfaringene med det store CRM-prosjektet i USUS.

Les mer

VRI-prosjekter

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme  forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Les mer

Chinavia

Forskningsprosjektet Chinavia er et skandinavisk pilotprosjekt som USUS og Visit Sørlandet (kontraktspartner) har deltatt i.

Les mer

Reason to return

Målet for forskningsprosjektet Reason to return er å utvikle innovasjonsmodeller som styrker Norges internasjonale konkurransekraft gjennom økt gjenkjøp.

Les mer

Gjenkjøpsundersøkelser

Sørlandet og Telemark skal bli best på gjenkjøp og Usus skal jobbe strategisk for å utvikle regionen til en mønsterregion for betjening av eksisterende besøk. For å vite i hvilken grad vi lykkes med dette foretar Usus kontinuerlige gjenkjøpsundersøkelser.

Les mer

Hvem er kvinnene i Usus?

Forsker og stipendiat May-Linda Magnussen skal  kartlegge situasjonen til kvinnene som jobber i Usus-bedrifter.

Les mer

Reisepol

Reisepol er en forkortelse for Kunnskapsgrunnlaget for reiselivspolitikken. Hensikten er å finne ut hvordan reiselivet kan gjøres konkurransedyktig i internasjonal kontekst, og hva slags kompetanse framtidas reiseliv trenger. Prosjektet inneholder også scenariobetraktninger fram mot 2025.

Les mer

ICT Toolbox in the experience economy

Usus og Agderforskning er partnerne i prosjektet "ICT Toolbox in the experience economy", et forskningsprosjekt som er finansiert gjennom Nordic Innovation Centre (NIC).

Les mer

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative