• nb

CRM verktøykasse

Her er USUS sin egen CRM verktøykasse skreddersydd for USUS bedrifter. Verktøykassen er utviklet sammen med USUS, Indigo Ltd og Agderforskning med støtte fra Regionale Forskningsfond Agder. Informasjon er delvis på norsk og delvis på engelsk.

Bakgrunnen for CRM verktøykasse

CRM er et eget satsingsområde i Usus-klyngen

Customer Relationship Management (CRM) er en arbeidsmetode for deg som ønsker å jobbe langsiktig og strategisk med gjestene, publikum eller kundene dine. CRM handler om å bygge stabile og lønnsomme relasjoner med de riktige kundene. CRM kan benyttes av bedrifter eller organisasjoner som jobber først og fremst med kunden som utgangspunkt, såkalt customer-centric. USUS har systematisk gjestehåndtering som hovedfokus, og CRM er derfor et eget satsningsområde i klyngen. En tidlig kartlegging av de aller første USUS medlemmene avdekket et stort kompetansebehov.

 

Forskningsprosjekt på CRM fra 2012 resulterte i CRM verktøykasse

I 2012 fikk prosjektgruppen fra USUS og Agderforskning midler fra Regionale Forskingsfond Agder for å utvikle en egen verktøykasse for CRM-satsningen for USUS bedrifter. 5 bedrifter ble utfordret til å teste ut CRM-kompetansen sin sammen med forskningsteamet fra Agderforskning og USUS sin egen CRM ekspert Katy Raines. Resultatet av prosjektet er verktøykassen som presenteres her. CRM verktøykassen har som mål å være en kilde til informasjon, inspirasjon og samtidig samle konkrete hjelpemidler for å bistå bedrifter som ønsker å enten begynne å jobbe med CRM eller videreutvikle satsningen sin i riktig retning.

I CRM verktøykassen finner du blant annet en selv-evalueringstest. Vi anbefaler at du starter med å ta testen for å kartlegge din bedrifts CRM-nivå. Poengscoren du får i testen sendes automatisk til deg. Ta vare på scoren og bruk den som et utgangspunkt når du skreddersyr din egen CRM.

Kontaktperson for CRM prosjektet og CRM verktøykassen er Emma Lind

Bedriftene som er med i prosjektet:

Rådgiver for CRM- prosjektet er vår CRM spesialist Katy Raines

 

 

Adresse

v/USUS AS
Rådhusgata 6,
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative