Kristiansand med i Innovasjon Norge sin internasjonale satsing på city-tourism

Mange av Europas ledende destinasjoner har de siste årene opplevd større grad av overturisme, og trenden er at reisevante europeere søker seg mot mindre kjente byer, - såkalte Second Cities. Kristiansand blir nå en del av Global Growth City Tourism programmet for å ruste seg til ta en større andel av det internasjonale markedet.
Kristiansand

Selv om de norske byene er relativt små, så har man mange av de egenskapene som de reisende søker; et rikt kulturtilbud, spennende arkitektur, fantastiske matopplevelser og gode shoppingmuligheter. I tillegg har alle norske byer en nærhet til natur som få konkurrenter kan skilte med, og man kan forvente at Norge i et post Covid19-samfunn vil oppleves som et trygt reisemål med god plass.

Bærekraft er driveren i utviklingen av fremtidens reiseliv. I dette programmet vil hovedfokuset være på lav- og mellomsesong, samt videreutvikling av bærekraftig turisme. Dette er helt i tråd med det USUS jobber mot nå; både sertifisering av Kristiansand og Arendal som bærekraftige reisemål, samt en sterkere og mer systematisk satsing på et internasjonalt voksent publikum.

I dette programmet skal vi:

  • Styrke deltakernes kunnskap om markedssegmentet
  • Utvikle bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjonsstrategier. Herunder styrke hver enkelt bys fortrinn.
  • Forstå krefter som påvirker markedets verdikjeder, og hvordan håndtere disse.
  • Styrke samarbeidet og erfaringsutveksling mellom de norske bydestinasjonene.

Det vi lærer gjennom dette programmet vil vi overføre også på de andre byene i Agder. Det er noe uklart når programmet starter opp (vil gå over 10-12 mnd) pga. Covid-19 pandemien.