Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Forskningsansvarlig
954 95 930 kirsti@usus.no
Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Dette jobber Kirsti med

Å være forskningsansvarlig i USUS betyr både å delta i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekt, samt å være med å utvikle prosjekt sammen med bedrifter i klyngen. I dag er Kirsti for eksempel prosjektleder for Art Access, og prosjektdeltaker i Vel i Havn. Hun har vært forskningsleder for Insite, et prosjekt som har vært finansiert gjennom Forskningsrådets BiA-program. Dessuten bidrar Kirsti i strategiske utviklingsprosjekt sammen med relevante regionale aktører, eksempelvis til Regionplan 2030.

Bakgrunn

Kirsti er forskningsleder for innovasjon i NORCE Norwegian Research Centre AS, Samfunn. Hun var klyngeleder for USUS i Arena-perioden fra 2010-2015. I dag jobber hun fortsatt tett med klyngen og er ansvarlig for forskning i USUS. Kirsti er utdannet Dr. art. innen kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Kirsti sitter i en rekke styrer, blant annet i styret til Norges Forskningsråd.

Andre i teamet