Hotellstatistikk Kristiansand 2020

Koronaåret 2020 påvirket reiselivsbransjen i hele Norge og hotellene i Kristiansand fikk også samlet nedgang selv om sommeren var veldig god.

Tall fra benchmarkingalliance.com viser at antall solgte hotellrom gikk ned 26,4% sammenlignet med 2019.

Etter nedstengingen i mars 2020 var hotellbelegget i Kristiansand ned i 3%, det tilsvarer ca. 50 solgte rom i hele Kristiansand.

11. mars var hotellbelegget 47,5%. Så kom nyheten om nedstenging av Norge og belegget dalte til 10% 15. mars.

I slutten av mai begynte markedet å våkne igjen. I juni var hotellbelegget i Kristiansand på 50%, ned 37% fra samme måned i 2019.

I juli var hotellbelegget på 94% i Kristiansand, opp 7% fra fjorårets juli. Belegget var oppe i 99,6% enkelte dager.

RevPAR (omsetning per tilgjengelig rom, en bransjestandard på hvor godt hotellene gjør det) gikk opp 21% i juli 2020 sammenlignet 2019.

I August begynte nedgangen igjen med 64% belegg (ned 10% fra 2019).

Les mer om hotellsommeren 2020 i Kristiansand.

Fra oktober til desember gikk RevPAR ned 43%, og belegget ned 44%.

I Kristiansand ble det i 2020 solgt 83.599 færre hotellrom enn i 2019, en nedgang på 26,4%.

Samlet oversikt hotellovernattinger Kristiansand 2020

RevPAR: Kr 419,- (-22%)
Gjennomsnittlig daglig pris: Kr. 1 052,- (+10%)
Hotellbelegg hele 2020: 40% (-30%)
Solgte hotellrom: -26,4%