• nb

American Lista

Det amerikanske Lista

Det amerikanske Lista skal utvikles til trekkplaster for turister - ved hjelp av et forskningsprosjekt til tre millioner kroner.

Det er næringsforeningen Farsund 365 som skal styre prosjektet. Forskere fra Agderforskning skal i samarbeid med lokale bedrifter - blant andre Usus-partnere - dyrke det amerikanske preget på Lista. De skal blant annet skape unike kulturopplevelser som skal trekke turister fra inn- og utland.

Prosjektets fulle navn er: ”The American Lista. Culture- and arts-based attraction development and American-Norwegian travel route products”

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond (RFF) Agder.

Seniorforsker Sarah Holst Kjær på Agderforskning er prosjektleder og forskningsleder. Hun beskriver prosjektet ”Det amerikanske Lista” slik:

”RFF Agders styre har bevilget 3.000.000 kroner til Farsund 365 til ”The American Lista. Culture- and arts-based attraction development and American-Norwegian travel route products”.

Som et samarbeid mellom Agderforskning og projekteier Farsund 365 – næringsforeningen som blant annet representerer amerikansk-inspirerte bedrifter på Lista - har dette community-baserede turismeprosjektet som mål å profesjonalisere, raffinere, utvikle og tematisere ”Det amerikanske Lista” som turismeprodukt.

En rekke eksperter innenfor art-direction, kulturbasert tematisering, kulturhistorie, norsk-amerikansk kultur og museumsvitenskap skal bistå bedriftene med innovasjonsprosessene når de revitaliserer og skaper en destinasjon med norsk-amerikansk tema.

Studiet Opplevelsesbasert reiseliv på UiA skal bruke prosjektet som lærings- og praksis-arena. Flere bedrifter i prosjektet er allerede medlemmer av USUS-klyngen. Prosjektet baserer seg dessuten på et stort amerikansk kontaktnettverk som skal forsterke den amerikanske gjestestrømmen som Lista ønsker å tiltrekke seg. Vi ønsker å takke RFF Agder for muligheten til å utvikle unik, kulturbasert turisme.”

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative