SpisSørlandet

SpisSørlandet skal med stolthet løfte fram råvarer, produkter og matopplevelser med opprinnelse i Sørlandet og jobbe for å gjøre lokale matprodukter og matopplevelser mer tilgjengelige og attraktive for fastboende og besøkende.
Linn & Ragnvalds

1. Prosjekt SpisSørlandet støttet av Ny Vekst og Innovasjon Norge

USUS har i 2017-2018 (fram til 1.mars 2019) gjennomført et prosjekt med støtte fra Ny Vekst og Innovasjon Norge.
Vi har hatt en 20% prosjektstilling v/Siren Fredriksen.

Det arbeides for en videreføring av prosjektet.

 

2. Pilotprosjekt RISS / Nasjonal kolleksjon

USUS har fått innvilget kr 500.000,- fra Innovasjon Norge til en RISS-Pilot/Nasjonal kolleksjon (egen metode) som skal gjennomføres i 2019.

Hovedmål:

Utvikle et produktkonsept med historier som posisjonerer Sørlandet som ledende matdestinasjon innenfor kystkultur og bruk av råvarer fra havet

Delmål:

  • Gjennom bruk av nasjonal kolleksjon, utvikle 3-5 ulike matopplevelser/matreiser med kyst og råvarer fra havet som basis
  • til disse skal det bygges konsept og historier som visualiseres i tråd med innholdet i konseptet
  • historiene skal dekke både Aust- og Vest Agder
  • historiene skal synliggjøre matopplevelsen på Sørlandet hele året, spesielt fokus på vår, høst og vinter

Marked:

Prosjektet vil gi økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom utvikling av nye opplevelsesprodukter samtidig som det bygger grunnlaget for mange flere helårs arbeidsplasser i næringen.
Prosjektet vil også være en brobygger til opplevelser knyttet til kystkultur – blant annet til uthavner, fyropplevelser, båtturer i skjærgården og andre aktive opplevelser. Bærekraft er et viktig stikkord i prosjektet og i alt USUS/Visit Sørlandets arbeid for øvrig.