• nb

RFF Agder har innvilget inntil tre millioner til forskning på undervannsrestaurant

Lindesnes Havhotell har fått tilslag på inntil tre millioner kroner fra Regionale Forskningsfond (RFF) Agder  til forskning i forbindelse med planene om undervannsrestaurant i Lindesnes.

Kirsti Hjemdahl- Kirsti Mathiesen Hjemdahl i USUS har vært helt sentral og veldig viktig i søknadsprosessen. Jeg kan ikke tenke meg hvordan vi skulle klart oss uten den hjelpen, sier prosjektleder Gaute Ubostad.

Han er på på hovedbildet øverst. Til høyre ser du Kirsti Mathiesen Hjemdahl.

Gaute og broren Stig Ubostad jobber som kjent med å etablere «verdens beste undervannsrestaurant» ved Lindesnes Havhotell. Brødrene driver også Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Begge bedriftene er partnere i USUS.

På bildet øverst ser du Gaute Ubostad ønske velkommen til lokalmatkonferansen Sjømat på Sørlandet på Rosfjord Strandhotell i april i fjor.  Årets Sjømat på Sørlandet arrangeres samme sted 4.-5. april; USUS er medarrangør

MELD DEG PÅ VINTERKONFERANSEN I USUS 2017: På Vinterkonferansen i USUS 9.-10. februar 2017, i Kvinesdal, skal Gaute Ubostad presentere forskningen og undervannsrestauranten

Kommer andre USUS-bedrifter til gode

Det gastronomiske i restaurantdelen skal kombineres med formidling av kunnskap om havet. Store glassvinduer skal vise gjestene det marine livet utenfor, med fisk, skalldyr og alger. Prosjektet på Båly i Lindesnes skal gi ringvirkninger for reiselivet på hele Sørlandet. Og kunnskapsdannelsen i prosjektet skal videreformidles til bedrifter i USUS.

Les mer om Ubostads planer om undervannsrestaurant, i lokalavisa Lindesnes

Gaute Ubostad legger stor vekt på forskningsdelen knyttet til prosjektet. FoU-delen har navnet ExpOcean. Det dreier seg om et undervannslaboratorium for marinbiologisk kunnskapsutvikling. Ubostad bekrefter at Regionale Forskningsfond (RFF) Agder nylig innvilget inntil tre millioner kroner til forskningen i prosjektet.

- Det er en veldig lettelse. Nå er det opp til Innovasjon Norge. Hvis vi får den siste, kan vi ikke se hva som skal stoppe dette prosjektet, sier Ubostad.

Regjeringen har satt av 1,5 millioner kroner på statsbudsjettet. VRI Agder har også bidratt, blant andre. Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 300.000 kroner til prosjektet på Båly i Lindesnes kommune.

Hadde ikke bygd restaurant uten forskningen

Vest-Agder fylkeskommune skriver dette på sine nettsider:

«Prosjektets mål er å bidra til å utløse ny vekst og verdiskaping gjennom videreforedling av naturressurser i havet. Verdens beste undervannsrestaurant skal skapes i Lindenes og bli en ny spydspiss i arbeidet med blå vekst for en grønn fremtid.»

Les hele artikkelen på Vest-Agder fylkeskommunes webside

Gaute Ubostad understreker betydningen av forskningen i ExpOcean:

- Vi hadde ikke bygd restaurant hvis vi ikke kunne forsket i prosjektet, spesielt dette med det marine. Hvis vi ikke hadde hatt kontroll på hva som skjer, hadde vi ikke hatt sikkerhet for at opplevelsen er god nok. Det får vi nå. Vi har stor tro på at det blir en særdeles spennende attraksjon.

Veldig takknemlig for hjelp fra USUS

USUS-partneren Lindesnes fyr er blant samarbeidspartnerne. Ubostad ønsker å understreke betydningen av annen viktig hjelp han har fått i USUS-sammenheng: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, leder for satsing, innovasjon og FoU i USUS, har bidratt betydelig med søknaden om midler til forskning.

- Kirsti har vært veldig viktig. Hun har kompetanse til å sy sammen marin opplevelse og reiseliv, og samtidig belyse de elementene vi må forske på for å levere den ultimate opplevelsen. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen, sier Gaute Ubostad.

Han peker også på to andre personer som har hjulpet prosjektet til en god søknad. Trond Rafoss er forsker i Nibio, Norsk Institutt for Bioøkonomi. Tor Helge Aas er seniorforsker ved Agderforskning.

Forskningen viktig for opplevelsen

Gaute Ubostad opplyser at forskningen i undervannsprosjektet blant annet vil omfatte psykologisk vurdering av hvordan folk vil bli påvirket av å være seks meter under vann.

Dressur av villfisk vil bli et annet viktig forskningstema. Fisken i havet utenfor restauranten og laboratoriet skal blant annet kontrolleres med lyd- og lyssignaler, til glede for gjestene. Forskere fra matforskningsinstituttet Nofima og Nibio skal utvikle systemer for å lære villfisk til å komme på signal.

- Det er høy forskningsgrad. Det er et veldig sentralt element i opplevelsen, sier Gaute Ubostad.

Han sa dette til Fædrelandsvennen da regionavisa meldte om restaurantplanene:

«Vi skal lokke fisken til å komme her med en kombinasjon av lyd, lys og lukt. Her har vi forskere med på laget, og det er et krav fra oss at man som gjest skal oppleve noe unikt under havet.»

Tunge samarbeidspartnere i prosjektet

«Å bruke kunnskap fra fiskeri- og havbruksforskning på andre måter i opplevelsesindustrien, vil gi oss nye problemstillinger og erfaringer som alle tre næringene vil kunne dra nytte av», sier seniorforsker Kjell Midling til Nofimas webside.

Blant andre samarbeidspartnerne i Undervann (restauranten) og ExpOcean er:

  • Nofima, som bistår i form av dressur og betinging («opplæring») av fisk
  • Agderforskning og Universitetet i Agder (UiA), bistår på opplevelse og attraksjonsutvikling
  • Lindesnes fyr, attraksjonsutvikling og samarbeid

Spor fra din side.

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative