Forskning og innovasjon

Som USUS-partner kan du få mulighet til å delta på spennende og nyttige utviklingsorienterte prosjekter. Få tilgang til innsikt og læring fra tidligere prosjekter og bidra til å påvirke utviklingen av Sørlandet som destinasjon.
Digital kartlegging - USUS

Utvikling og kontinuerlig forbedring, både på bedrifts- og destinasjonsnivå, er helt nødvendig for å øke verdiskapingen i regionen.

En viktig oppgave for USUS er å stimulere og tilrettelegge for dette. Vi tror at komplekse problemstillinger er noe vi best løser i fellesskap gjennom samarbeid, erfaringsutveksling, og jevnlig dialog på tvers av næringen.  

USUS har lang erfaring med bistand, ledelse og finansiering av utviklingsprosjekter. Siden vår oppstart i 2010 har USUS-partnere tatt del i en rekke innovasjons- og utviklingsprosjekter av ulikt omfang og kompleksitet. USUS og våre partnere har blant annet oppnådd nasjonal og internasjonal interesse gjennom INSITE-prosjektet som siden 2016 har bidratt til å øke innsikt i, og utnyttelse av, bevegelsesdata.

Vår ambisjon er at våre partnere skal ha best mulige forutsetninger for å omsette sine ideer til handling og fremtidig verdiskapning, både for den enkelte organisasjon og reiselivet som helhet. Som USUS-partner håper vi du tar kontakt dersom din bedrift trenger bistand eller rådgivning rundt:

  • Ide- og konseptutvikling
  • Hjelp til prosjektfinansiering
  • Prosjektledelse

Vi har også laget en oversikt over en del relevante støtteordninger for bedrifter i våre næringer på Sørlandet.

Pågående prosjekter