• nb
Google Arts & Culture

USUS Art Access

USUS Art Access

I samarbeid med en rekke kunst- og kulturaktører på Sørlandet, med Sørlandets Kunstmuseum i spissen, koordinerer USUS nå et felles langsiktig digitaliseringsarbeid.

Formålet er å øke tilgjengeligheten til- og øke oppmerksomheten rundt alle de fantastiske kulturskattene vi har i vår region. Første prosjekt er i gang, og her kommer vi til å bygge stein på stein sammen med aktørene over tid for å løfte den digitale satsingen til nye høyder.

Vi jobber med å utvikle sektoren på en rekke satsingsområder:

 • Digitalisering av samling og arkiv
 • Publikumsopplevelser
 • Analyse og publikumsinnsikt
 • Salgs- og betalingsløsninger
 • Formidling og kommunikasjon

Prosjektet vil være et ledd i en felles ambisjon om gjøre det rike og mangfoldige tilbudet innen kunst og kultur på Sørlandet til en “reason to go”.

I forkant av prosjektstart har USUS gjennomført en rekke dybdeintervjuer med flere av aktørene som deltar i prosjektet, med utgangspunkt i de aktuelle satsingsområdene.

Gjennom disse intervjuene har det blitt dannet et bedre grunnlag for å identifisere viktige utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering, samt samarbeidsmuligheter på tvers i bransjen. Det oppleves også masse positivitet knyttet til dette fellesprosjektet.

Med et sterkt og variert kulturtilbud som utgangspunkt er det utvilsomt en rekke spennende grep man kan ta i forbindelse med å bruke ny teknologi for å nå ut til, inspirere og samhandle med publikum i enda større grad enn man gjør i dag.

Satsingen kommer til å bestå av ulike aktiviteter knyttet opp mot ulike prosjekter med varierende grupper av deltakende aktører.
Første prosjekt er finansiert av Aust-Agder Kompetansefond.

Aktive aktører består av blant annet: 

Sørlandets Kunstmuseum, Aust-Agder museum & arkiv, Vest-Agder-museet, Kilden teater- og konserthus, Stiftelsen Arkivet, Vitensenteret Sørlandet, Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum, Teatret, Søgne gamle prestegård, Christiansands kunstforening, Agder Kunstsenter, Canal Street, Loop Loop Loop, Galleri Villvin, Universitetet i Agder, Agderforskning, USUS.

Disse aktørene har i første omgang forpliktet seg til felles innsats på feltet, men om din bedrift/institusjon ønsker å bli med ta kontakt med prosjektleder Kirsti Mathiesen Hjemdahl på kihj@norceresearch.no

Styringsgruppe

 • Reidar Fuglestad, Sørlandets Kunstmuseum - leder
 • Hans Antonsen, Kilden
 • Torill Haugen, Utsikten Kunstsenter
 • Jan Skisland, Universitetet i Agder
 • Eirik Raude, Risør Kammermusikkfestival
 • Anita Estensen, Aust-Agder Museet
 • Mats Aronsen, Canal Street
 • Elisabeth Asser, Sparebanken Sør
 • Synnøve Elisabeth Aabrekk, USUS

Prosjekt-team

 • Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning - overordnet prosjektleder
 • Bodil S. Tveitan og Simen Lian, USUS - digitale rådgivere
 • InFuture - samarbeidspartner og prosjektleder innledende prosjekt

Artikler om satsingen USUS Art Access:

USUS Art Access inviterer til konsepttest

USUS Art Access inviterer til konsepttest

USUS besøker Google Art Lab i Paris

22.november inviterer USUS og inFuture kulturaktører i regionen til å være med å velge ut hvilken eller hvilke piloter som skal igangsettes først i prosjektet USUS Art Access. 

Les mer

Nytt prosjekt: SKMU vil gjøre kulturvirksomheter synligere digitalt

Nytt prosjekt: SKMU vil gjøre kulturvirksomheter synligere digitalt

Reidar Fuglestad

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), ved Reidar Fuglestad, har invitert kunst- og kulturinstitusjoner til å delta i et felles digitaliseringsprosjekt. Kick-off for prosjektet på Vinterkonferansen i USUS.

Les mer

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative