• nb

Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv

Usus er partner i det nasjonale forskningsprosjektet Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv. Formålet er å opprette en målbar standard for kvalitet for aktiviteter, opplevelser og tradisjoner.

Dette er prosjekt Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv

Dette er prosjekt Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv

Gunnar Sagstuen er Usus’ representant i styringsgruppen for det som kan bli et av Norges viktigste forskningsprosjekter i reiselivet.

Les mer

Adresse

v/Usus AS
Rådhusgata 6,
4611 Kristiansand

Følg oss på Facebook