• nb
  • en
  • Home
  • Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon

Usus samarbeider med flere forsknings- og kompetansemiljø i inn- og utland og deltar i forskning innen næringene reiseliv, opplevelser og kultur.

Agderforskning og Universitet i Agder er sterke lokale samarbeidspartnere for klyngen. VRI Agder og Regionalt Forskningsråd Agder (RFF) er også viktige bidragsytere til arbeidet som gjøres i klyngen. Innovasjon Norge Agder er også en viktig samarbeidspartner lokalt.

I tillegg knytter klyngen til seg ekspertise inne fagfelt og tema som er utpekt som satsningsområder for klyngen.

Pågående forskningsprosjekter

USUS Art Access

USUS Art Access

USUS Art Access

I samarbeid med en rekke kunst- og kulturaktører på Sørlandet, med Sørlandets Kunstmuseum i spissen, koordinerer USUS nå et felles langsiktig digitaliseringsarbeid.

Les mer

Opplevelser for alle

Opplevelser for alle

USUS deltar i 2018-2020 i prosjektet "Opplevelser for alle" som har som formål å identifisere moderne norsk reiselivs konkrete behov for tilrettelegging for besøkende med ulike funksjonsnivå.

Les mer

INSITE

INSITE

INSITE er navnet på et stort forskningsprosjekt om kundeatferd, med Dyreparken Utvikling som hovedpartner/prosjekteier.

Les mer

Ibsen’s Norway

Ibsen’s Norway

I prosjektet ”Ibsen’s Norway” har nasjonale Ibsen-aktører gått sammen for å kartlegge potensial og muligheter for å utvikle Ibsen som ”reason to go” til Norge i et internasjonalt betalingsvillig og kulturinteressert reisemarked. Prosjektet retter seg mot internasjonale gjester som har kultur som hovedmotivasjon for reise.

Les mer

Dette er CRM-prosjektet i USUS

Dette er CRM-prosjektet i USUS

Stipendiat Emma Lind i Agderforskning informerer her om erfaringene med det store CRM-prosjektet i USUS.

Les mer

Bedriftsprosjekter

Det pågår til enhver tid innovasjonsprosjekter der en eller flere USUS-partnere er involvert. Her er en liste over pågående prosjekter der bedriftene selv er prosjekteiere, men USUS AS er involvert. 

Les mer

American Lista

American Lista

Det amerikanske Lista

Det amerikanske Lista skal utvikles til trekkplaster for turister - ved hjelp av et forskningsprosjekt til tre millioner kroner.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative