• nb
  • en

Forskning og innovasjon

Usus samarbeider med flere forsknings- og kompetansemiljø i inn- og utland og deltar i forskning innen næringene reiseliv, opplevelser og kultur.

Agderforskning og Universitet i Agder er sterke lokale samarbeidspartnere for klyngen. VRI Agder og Regionalt Forskningsråd Agder (RFF) er også viktige bidragsytere til arbeidet som gjøres i klyngen. Innovasjon Norge Agder er også en viktig samarbeidspartner lokalt.

I tillegg knytter klyngen til seg ekspertise inne fagfelt og tema som er utpekt som satsningsområder for klyngen.

Eksempler på dette er:

VRI-prosjekter

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme  forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Les mer

RFF Agder har innvilget inntil tre millioner til forskning på undervannsrestaurant

RFF Agder har innvilget inntil tre millioner til forskning på undervannsrestaurant

Lindesnes Havhotell har fått tilslag på inntil tre millioner kroner fra Regionale Forskningsfond (RFF) Agder  til forskning i forbindelse med planene om undervannsrestaurant i Lindesnes.

Les mer

Reisepol

Reisepol er en forkortelse for Kunnskapsgrunnlaget for reiselivspolitikken. Hensikten er å finne ut hvordan reiselivet kan gjøres konkurransedyktig i internasjonal kontekst, og hva slags kompetanse framtidas reiseliv trenger. Prosjektet inneholder også scenariobetraktninger fram mot 2025.

Les mer

Reason to return

Målet for forskningsprosjektet Reason to return er å utvikle innovasjonsmodeller som styrker Norges internasjonale konkurransekraft gjennom økt gjenkjøp.

Les mer

Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv

Usus er partner i det nasjonale forskningsprosjektet Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv. Formålet er å opprette en målbar standard for kvalitet for aktiviteter, opplevelser og tradisjoner.

Les mer

Nå skal det amerikanske Lista bli turistmagnet

Det amerikanske Lista

Det amerikanske Lista skal utvikles til trekkplaster for turister - ved hjelp av et forskningsprosjekt til tre millioner kroner.

Les mer

INSITE – skal forske på digital fremtid for norsk reiseliv

Foto: NFD/Ragnhild Simenstad

Konsernsjef Reidar Fuglestad i Dyreparken og Monica Mæland, næringsminister. (Foto: NFD/Ranghild Simenstad)

Denne uka fikk Dyreparken Utvikling nyheten om at man har fått tilslag fra BIA-programmet i Forskningsrådet på prosjektet INSITE.

Les mer

ICT Toolbox in the experience economy

Usus og Agderforskning er partnerne i prosjektet "ICT Toolbox in the experience economy", et forskningsprosjekt som er finansiert gjennom Nordic Innovation Centre (NIC).

Les mer

Hvem er kvinnene i Usus?

Forsker og stipendiat May-Linda Magnussen skal  kartlegge situasjonen til kvinnene som jobber i Usus-bedrifter.

Les mer

Her søker du om støtte til bedriften din

Her søker du om støtte til bedriften din

Her får du en oversikt over hvor du kan søke om penger og rådgivning til spennende prosjekter i bedriften din.

Les mer

Gjenkjøpsundersøkelser

Sørlandet og Telemark skal bli best på gjenkjøp og Usus skal jobbe strategisk for å utvikle regionen til en mønsterregion for betjening av eksisterende besøk. For å vite i hvilken grad vi lykkes med dette foretar Usus kontinuerlige gjenkjøpsundersøkelser.

Les mer

Foresight 2025

Usus var høsten/vinteren 2014/15 gjennom en såkalt foresight-prosess. En prosess for å systematisere og utvikle robuste antakelser om fremtiden. I Usus-sammenheng snakker vi selvsagt om hvordan reiselivet og opplevelsesnæringen og kulturnæringen kommer til å forandre seg i fremtiden og hvilke utfordringer vi står foran. 

Les mer

CRM-prosjektet

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Profesjonalisering av gjestehåndteringssystemer i Agder» varer i hele fire år, og er et samarbeid mellom Usus, Agderforskning og Universitetet i Agder. 

Les mer

Chinavia-prosjektet

Forskningsprosjektet Chinavia er et skandinavisk pilotprosjekt som Usus og Visit Sørlandet (kontraktspartner) har deltatt i.

Les mer

Adventuremark – hvordan kvalitetssikre norske opplevelsesbedrifter

usus-trollaktiv-rafting

VRI-prosjektet Adventuremark:
* Analysere sertifiseringsordningen som fins i Storbritannia for utendørs opplevelsesbedrifter
* Analaysere hvordan merkeordningen er relevant for norske bedrifter

Les mer

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/Usus AS
Rådhusgata 6,
4611 Kristiansand

Følg oss på Facebook