Finalistene til USUS & Sparebanken Sørs reiselivspris er klare!

Juryen gått gjennom 12 fantastiske nominasjoner til reiselivsprisen, og her er de 3 finalistene! Les mer om hva de tre partnerne er nominert for og så håper vi at vi sees på prisutdelingen på kveldsarrangementet til USUS vinterkonferanse 23.januar.

TrollAktiv: Investering i kvalitetsopplevelser for hele familien lønner seg

TrollAktiv har over flere år utviklet flere kvalitetsaktiviteter som Bike park, BMX bane, grottetur, klatrepark, Escape room, Paintball og lazertag og i 2019 skal TrollAktiv åpen en ny vannpark, Sørlandets første 3D pil og bue familieskogsbane og Norges første utendørs ferskvanns surfebølge.  Aktivitetsparken har også kjøpt over 2000 mål med land som omringer TrollAktiv, og har med det høye ambisjoner for fremtiden.
Utviklingen av tilbudet viser gode resultater med økt turisttrafikk til hele Evje-regionen om sommeren. Parken er blitt online bookbar og har en solid økning i antall gjester både sommer og skuldersesonger. Antall forhåndsbookinger for 2019 gir allerede nå grunn til å juble.

Linns Lysstøperi & Ragnvalds pølsemakeri: Å skape aktivitet gjennom samarbeid

Å drive en liten bedrift på en øy krever innsats for å nå ut i markedet. For å være interessant og “annerledes” har Linn & Ragnvalds de siste årene spesialisert seg på aktiviteter gjennom samarbeid med andre, både innenfor USUS og andre aktuelle. Eksempler er Øl- og pølsefestival i samarbeid med Nøgne Ø og Jan Vardøen, Sjøørretfestival i samarbeid med Kote Null og ellers leveranser av lokale pølser til Hjemme hos Wenche, Strand Hotel Fevik og andre. Virksomhetene er relativt fersk, men har på kort tid oppnådd fantastiske resultater langt ut over egen virksomhet. Det har vært satset sterkt på miljø/atmosfære og utvikling av de gode opplevelsene og arrangementene som gjør at kundene deres vil komme igjen og igjen, og ikke bare for å handle produktene de produserer (lys og pølser). Det har også vært et stort fokus på å skape aktivitet utenfor sommersesongen, og ikke bare trekke gjester til seg selv men til hele øya. Linn & Ragnvalds har vært en primus motor for å sette Sandøya på kartet og utvikle et populært reisemål.

Grimstad Bys Museer: Litt mer digital moden – babysteps og kvantesprang i retning det digitalt avanserte

Kultursektoren på Sørlandet har på mange måter hengt etter andre deler av reiselivet i forhold til å implementere digitale strategier i virksomheten. Etter fjorårets vinterkonferanse tok Grimstad Bys museer grep og bestemte seg for å bli bedre rustet til å ta beslutninger basert på kunnskap, og å oppnå høyere kundelojalitet gjennom å kommunisere riktig med sine eksisterende og potensielle gjester i digitale flater, samt være forberedt på å møte morgendagens publikum.
Museet tok systematisk for seg USUS sitt digitale modenhetshjul og bestemte seg for å bevege seg i retning digitalt avansert, med hovedfokus på noen utvalgte områder: Kunnskap, måling og strategi (jf. modenhetshjulet).
Dette resulterte i en treårig strategi for den digitale satsingen med det overordnede målet å jobbe systematisk og målrettet med digitalisering, og i 2018 var følgende områder definert som satsingsområder i strategien:

  • Kunnskapsutvikling
  • Analyse og måling
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Salgs- og betalingsløsninger

Dette har allerede gitt solide resultater i form av økt synlighet og økt besøk i digitale flater, i tillegg til at de har oppnådd en mye større bevissthet rundt hva det vil si å være en bedrift som fokuserer på det digitale.

I juryen satt:

Synnøve Aabrekk – daglig leder i USUS
Bodil Sandøy Tveitan – digital rådgiver i USUS
Elisabeth Asser, – leder digitale kanaler Sparebanken Sør
Bente Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge
Gunnar Knutsen, reiselivskoordinator Aust-Agder Fylkeskommune
Siv Hemsett, rådgiver Vest-Agder fylkeskommune