Digitalisering og forretningsprosesser – videreutdanning til høsten uten studieavgift

UiA Handelshøyskolen med gladmelding til deg som ønsker påfyll av kunnskap. Universitetet har nå fått midler av Kompetanse Norge til å gjennomføre to av sine videreutdanningstilbud uten studieavgift for deltakeren. Det er 30 plasser tilgjengelig på hvert kurs, og førstemann til mølla. Første kurs har søknadsfrist allerede 1.juni med oppstart til høsten.
Illustrasjonsfoto: Digitalisering og forretningsprosesser UiA Foto: UiA Handelshøyskolen

Begge kursene som nå blir uten studieavgift ligger på Bachelornivå og er derfor åpne for alle som kan dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kurs uten studieavgift (koster normal kr 13 000 pr kurs)

Kurs 1 – Høsten 2020: Digitalisering og forretningsprosesser

Har du behov for å omstille virksomheten til en digital virkelighet? Digitalisering og bruk av digitale verktøy er en viktig komponent og katalysator for å oppnå og beholde konkurransefortrinn i virksomhetens endringsprosesser. I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan planlegge, lede og gjennomføre endringsprosesser ved hjelp av digitale verktøy. Kurset tar utgangspunkt i praktiske eksempler og teorier med fokus på digitalisering, forretningsutvikling og prosessledelse. Les mer om kurset på UiA og meld deg på her.
Kurset går over ett semester på deltid (samlinger) og gir 7,5 studiepoeng.

Søknadsfrist fortløpende og senest 1. juni (førstemann til mølla)

Kurs 2 – Våren 2021: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling 

Hvorfor har noen bedrifter suksess over tid, mens andre ikke har det? Kurset gir deg kunnskap om hvordan du som bedriftsleder, mellomleder eller prosjektleder kan bruke denne kunnskapen til å ta strategiske valg og utvikle virksomheten slik at den blir best mulig rustet til å møte mulighetene og utfordringene dere står ovenfor. Les mer om kurset på UiA.
Kurset går over ett semester på deltid (samlinger) og gir 7,5 studiepoeng.

Opptak åpner til høsten.

Andre relevante videreutdanningskurs på UiA Handelshøyskolen med ledig plass til høsten

Handelshøyskolen Executive tilbyr kurs og studier på deltid rettet mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i næringslivet. Her kan du ta alt fra et enkelt kurs på 7,5 studiepoeng (sp) til en Executive MBA-grad.

Under følger en oversikt over tilbud med ledig plass som har oppstart til høsten. Tilbudene gis på deltid, med samlinger i Kristiansand (med mindre annet er oppgitt).

Executive MBA (90 sp)

En fleksibel lederutdanning for deg som ønsker å videreutvikle din karriere. Velg enkeltkurs (nedenfor) eller hele programmet (over):

Ledelse og styring

En fleksibel mellomlederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke: