Bærekraftig reisemål Arendal og Kristiansand – hvor er vi?

Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet, og her følger en kort status på arbeidet så langt.
Merket for bærekraftige reisemål

Status framdrift

Arbeidet med merking av Arendal og Kristiansand startet høsten 2020, men pga. pandemien, er prosessen blitt noe forsinket. Men vi er nå inne i siste innspurt av Fase 1 som er den første milepæl, nemlig å få godkjent standardens område A og B, som handler om forankring og implementering politisk og i næringen, og utarbeide statusrapport, GAP analyse og en handlingsplan for det videre arbeidet i Fase 2.

Fase 1 er planlagt avsluttet utgangen av oktober 2021 og hele prosessen tar ca. 3 år.

Selve prosessen eies og drives av USUS A/S, og et nært samarbeid med kommunene er en kritisk suksessfaktor. Stor takk til arbeidsgruppene i Arendal og Kristiansand som bidrar i arbeidet.

Er du interessert i mer informasjon om merkeordningen?

Her finner du mer informasjon om ordningen, og ta ellers gjerne kontakt med prosjektleder Mona Konuralp.